Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Kalibrace teploty – pece, lázně a dokumentační kalibrátory

Společnost TECTRA, a. s., dodává na trh kalibrační pece a lázně AMETEK JOFRA (Dánsko) a dokumentační procesní kalibrátory AOIP (Francie). V současnosti obsahuje nabídka kalibračních pecí 48 modelů ve čtyřech modelových řadách. 

Špièkové modely pّedstavují kalibraèní pece ّady RTC (Reference Temperature Calibrator; obr. 1) od firmy Ametek Jofra. Suché pícky a mikrolázně této řady pokrývají rozsah –100 až +700 °C. Společné pro všechny modely je vybavení barevným displejem a uživatelsky příjemné a intuitivní ovládání (obr. 2).

Kalibrátory řady RTC jsou nabízeny ve třech stupních výbavy, a vycházejí tak vstříc rozdílným požadavkům uživatelů. Uživatel nemusí platit nic, co nevyužije. Jednotlivé stupně výbavy jsou označeny písmeny A, B a C. Verze A představuje čistě kalibrační pec bez možnosti zobrazení výstupu kalibrovaného snímače či externího etalonu, verze B je pomyslně nejvyšší a disponuje maximem voleb – tedy vstupy pro kalibrovaný snímač i externí etalon a DLC (Dynamic Load Compensation). V „kompromisní“ verzi C má uživatel k dispozici vstup pro externí etalon a DLC. Externí etalon je vybaven inteligentním konektorem, který vylučuje záměnu etalonů – nastavený versus skutečně použitý.

Ve verzích B a C tedy mají pece RTC dynamickou kompenzaci zatížení (DLC). DLC je převratná a patentovaná novinka. Jde o vložku, která zjišťuje distribuci tepla v kalibrační jímce na základě údajů ze speciálního snímače DLC. Pec reaguje na aktuální odvod tepla způsobený kalibrovanými snímači tak, že v ní vzniká axiální nehomogentita. Díky aktivní dvouzónové teplotní jímce, která je standardně součástí pecí RTC, dosahují tyto pece skvělých hodnot axiální homogenity a opakovatelnosti. DTC jde ještě dále: na displeji zobrazuje rozdíl teplot v jímce, který ve výpočtu celkové nejistoty dynamicky nahrazuje statický odhad homogenity.

Levnější verzí řady RTC je řada PTC (–90 až +660 °C), která má srovnatelné funkce s výjimkou systému DLC. Ovšem i v tomto případě je k dispozici aktivní dvouzónové vytápění. Opět zde existuje volba mezi modely A, B a C, aby zákazník nemusel platit za to, co nevyužívá.

Pícky řady RTC a PTC lze navíc ovládat na dálku z tabletu nebo mobilního telefonu prostřednictvím aplikace JofraCloud.

 

Dokumentační kalibrátor

Pro pece řady RTC i PTC je dostupná funkce dokumentačního kalibrátoru, která umožňuje automaticky nastavovat teplotu a odečítat hodnoty z kalibrovaného snímače a při rozšíření o přepínač ASM z až 24 snímačů. Přepínač ASM umožňuje jako dokumentační kalibrátory použít i kompaktní modely pícek řad CTC a ETC.

Kompaktní kalibrátory řady CTC (–25 až +1 200 °C; obr. 3) ve verzích A a C jsou určené především do provozních podmínek, ale nacházejí místo i v mnoha laboratořích. Jsou lehké a velmi rychle dosahují požadované teploty. Model CTC1200 vykazuje stabilitu 0,1 K v celém rozsahu do +1 200 °C.

Kapesní kalibrátory ETC (–12 až +400 °C) jsou jednoduché modely s možností dosáhnout dvou teplot za 10 min včetně ustálení.

Dokumentační procesní kalibrátory v nabídce firmy Tectra zastupují zejména modely CALYS 150 od firmy AOIP a ASC400 Ametek Jofra. Vysoká přesnost v režimu měření i simulace dovoluje použití jak v provozu, tak i v laboratoři. Přístroje kromě načítání a zpracování testových procedur mají funkci záznamu dat (datalogging) na všech rozsazích, možnost přepnutí do režimu dvou měřicích kanálů (referenční snímač a snímač, který má být kalibrován), databázi etalonových teploměrů, modem HART a mnoho různých výstupních signálů. Díky svým parametrům jsou vhodným řešením pro měření podle AMS 2750 (Aerospace Material Specifica­tion – předpis, který formuluje požadavky na tepelné zpracování dílů a součástek určených pro použití v letectví).

Co se týče volitelného příslušenství, lze doplnit i řadu modulů pro kalibraci tlaku. V případě modelu ASC400 je možné využít i vestavěný přesný barometr.

Podrobnější informace si mohou zájemci vyžádat na adresách uvedených v inzerátu na této straně.

 

Ing. Jan Kašpar, TECTRA, a. s.

Obr. 1. Špičkové kalibrační pece řady RTC

Obr. 2. Displej kalibrátoru RTC dává uživateli informaci o všech podstatných parametrech: zobrazuje aktuální teplotu měřenou etalonem, výstup kalibrovaného snímače, nastavenou teplotu, indikaci stability a axiální homogenity
Obr. 3. CTC-652 – kompaktní pec s ponorem 200 mm a externím referenčním snímačem; polynom ITS-90 je uložen přímo v konektoru externí reference