Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

Kalendář akcí

Údaje v kalendáři jsou bez záruky. Aktuální informace lze získat na webových stránkách uvedených u jednotlivých akcí. Informace o ak­cích k zařazení do kalendáře zasílejte na adresu eva.vaculikova@fccgroup.cz. S objednávkami inzerce (včetně článků public relations – PR) se obracejte na obchodní oddělení vydavatelství na adrese inzerce@fccgroup.cz (tel.: 286 583 011, fax: 284 683 022).
 

Veletrhy a výstavy

 • Vision 2011 – mezinárodní veletrh stro­jového vidění a metod identifikace v prů­myslu
  8.–10. 11. 2011, Stuttgart, SRN – www.messe-stuttgart.de
 • Productronica 2011 – 19. mezinárodní veletrh elektronické výroby
  15.–18. 11. 2011, Mnichov, SRN – www.productronica.com
 • Energy Forum – evropská výstava a kon­ference o nových zdrojích energie 21. století
  16.–17. 11. 2011, Brusel, Belgie – www.energy-forum.be
 • Elektrofest Liberec – veletrh elektrotech­niky, elektroniky a energetiky
  22.–23. 11. 2011, Liberec – www.omnis.cz
 • SPS/IPC/Drives 2011 – mezinárodní ve­letrh elektrické a elektronické měřicí, řídi­cí a automatizační techniky
  22.–24. 11. 2011, Norimberk, SRN – www.mesago.de
 • Get Nord – veletrh elektrotechnického, sanitárního, vytápěcího a klimatizačního vybavení budov
  22.–24. 11. 2011, Hamburk, SRN – www.hamburg-messe.de/get_nord
 • Aqua-Therm Praha 2011 – 18. meziná­rodní odborný veletrh vytápění, ventilace, klimatizační, měřicí, regulační, sanitární a ekologické techniky
  22.–25. 11. 2011, Praha, PVA Leňany – www.ppa.cz
 • Pollutec – mezinárodní veletrh zařízení pro úpravu vody, vzduchotechniku, pro­tihlukových zařízení a zpracování odpadu
  29. 11.–2. 12. 2011, Paříž, Francie – www.pollutec.com
 • Inovace 2011 – 19. veletrh výzkumu, vý­voje a inovací s konferencí
  6.–9. 12. 2011, Praha – www.aipcr.cz
 • Electricx Power 2011 – veletrh obnovi­telných zdrojů energie, výroby elektřiny, osvětlení, elektrických instalací a řízení
  10.–13. 12. 2011, Káhira, Egypt – www.electricx-egypt.com
 • Infotherma 2012 – 19. mezinárodní vý­stava o vytápění, úsporách energie a vyu­žití obnovitelných zdrojů v malých a střed­ních objektech
  16.–19. 1. 2012, Ostrava – www.infotherma.cz
 • E-World 2012 – mezinárodní odborný ve­letrh s kongresem o hospodaření s vodou a energií
  9.–11. 2. 2012, Essen, SRN – www.e-world-2010.com

Konference

 • Technical Computing Prague 2011 – 19. setkání uživatelů a příznivců programo­vého prostředí Matlab/Simulink
  8. 11. 2011, Praha – www.humusoft.cz
 • NIDays11 – mezinárodní konference o vir­tuální instrumentaci
  8. 11. 2011, Bratislava, 10. 11. 2011, Pra­ha – www.ni.com/czech/nidays
 • MESA 2011 – European Plant-To-Enter­prise Conference
  9.–10. 11. 2011, Jaarbeurs, Utrecht, Nizo­zemsko – www.mesa.org
 • Wireless Congress 2011 – Systems and Applications
  9.–10. 11. 2011, Mnichov, SRN – www.wireless-congress.com
 • Poděbrady 2011 – 16. ročník semináře Aktuální otázky a vybrané problémy říze­ní elektrizační soustavy
  22.–23. 11. 2011, Poděbrady – www.egu-prg.cz
 • Moderní elektronické součástky 2011 – setkání odborníků z aplikovaného výzku­mu, komerčních i univerzitních vývojových center a průmyslu
  24. 11. 2011, Brno – www.stech.cz
 • ARaP 2011 – automatizace, regulace a procesy: konference o průmyslových ří­dicích a informačních systémech
  29.–30. 11. 2011, ČVUT v Praze – www.arap.cz
 • Bionetics 2011 – 5th International Confe­rence on Bio-Inspired Models of Network, Information, and Computing Systems
  5.–6. 12. 2011, York, Velká Británie – www.bionetics.org
 • Inovace 2011 – 18. mezinárodní sympo­sium o inovacích
  6.–9. 12. 2011, Praha – www.aipcr.cz
 • SofSem 2012 – 39th International Con­ference on Current Trends in Theory and Practice of Computer Science
  21.–27. 1. 2012, Špindlerův Mlýn – www.sofsem.cz
 • Experimental fluid mechanics 2011 – konference o výzkumu a experimentálních metodách v hydraulice a termodynamice
  22.–25. 11. 2011, Jičín – http://orion.kez.tul.cz/efm/
 • ICMON 2011 – International Conference on Microelectronics, Optoelectronics, and Nanoelectronics
  28.–30. 11. 2011, Benátky, Itálie – www.waset.org/conferences/2011/venice/icmon
 • Diago 2012 – 31. mezinárodní konference o technické diagnostice strojů a výrobních zařízení
  31. 1.–1. 2. 2012, Rožňov pod Radhoštěm – www.atdcr.cz  
 • AT 2012 – 2nd IASTED International Con­ference on Assistive Technologies, Bio­Med 2012 – 9th IASTED International Conference on Biomedical Engineering, Telehealth 2012 – 5th IASTED Internati­onal Conference on Telehealth
  15.–17. 2. 2012, Innsbruck, Rakousko – www.iasted.org/conferences
 

Uzávěrky

 • 11. 11. 2011 – Mathmod 2012 – 7th Inter­national Conference on Mathematical Mo­delling
  15.–17. 2. 2012, Vídeň, Rakousko – www.mathmod.at
 • 20. 11. 2011 – EuCAP – 6th European Conference on Antennas and Propagation
  26.–30. 3. 2012, ČVUT v Praze – www.eucap2012
 • 28. 11. 2011 – EPE-PEMC 2012 ECCE Europe – 15th International Power Electro­nic and Motion Control Conference and Exposition
  4.–6. 9. 2011, Novi Sad, Srbsko – http://epe-pemc2012.com
 • 30. 11. 2011 – CHISA 2012 – 20th Inter­national Congress of Chemical and Process Engineering, PRES 2012 – 15th Conferen­ce on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pol­lution Reduction
  25.–29. 8. 2012, Praha – http://www.chisa.cz/2012
 • 30. 11. 2011 – IMEKO 2012 – 20th World Congress – Metrology for green growth
  9.– 14. 9. 2012, Busan, Jižní Korea – http://imeko2012.kriss.re.kr
 • 21. 12. 2011 – IMCS 2012 – 14th Interna­tional Meeting on Chemical Sensors
  20.–23. 5. 2012, Norimberk, SRN – www.IMCS2012.de
 • 23. 12. 2011 – Diago 2012 – 31. meziná­rodní konference o technické diagnostice strojů a výrobních zařízení
  31. 1.–1. 2. 2012, Rožňov pod Radhoštěm – www.atdcr.cz
 • 13. 1. 2012 – Smarter on the way – 16th World Congress and Exhibition on Intel­ligent Transport Systems and Service
  22.–26. 9. 2012, Vídeň, Rakousko – www.itsworldcongress.com