Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Kalendář akcí

Údaje v kalendáři jsou bez záruky. Aktuální informace lze získat na webových stránkách uvedených u jednotlivých akcí. Informace o ak­cích k zařazení do kalendáře zasílejte na adresu eva.vaculikova@fccgroup.cz objednávkami inzerce (včetně článků public relations – PR) se obracejte na obchodní oddělení vydavatelství na adrese inzerce@fccgroup.cz 583 011, fax: 284 683 022). (tel.: 286. S
 

Veletrhy a výstavy

 • Automa – mezinárodní veletrh pro roboti­ku, automatizaci, řídicí a měřicí techniku
  19.–21. 5. 2009, Poznaň, Polsko – http://automa.mtp.pl
 • ElectroSalon – mezinárodní veletrh pro elektroniku, elektrotechniku a automati­zaci, Mach-Tech – mezinárodní veletrh pro strojírenství a svařování
  19.–22. 5. 2009, Budapešť, Maďarsko – www.electrosalon.hu
 • MSV Nitra 2009 – 17. medzinárodný veľ­trh strojov, nástrojov, zariadení a techno­lógií; Eurowelding – 15. výstava zvárania a zváracej techniky; Cast-Ex – 15. výsta­va zlievania a zlievarenských technológií; Chemplast – 12. výstava plastov a chémie pre strojárstvo; EMA – 9. výstava elektro­techniky, merania, automatizácie a regulá­cie automatizácie
  19.–22. 5. 2009, Nitra, Slovensko – www.agrokomplex.sk
 • EmbaxPrint 2009 – 25. mezinárodní ve­letrh obalového, papírenského a tiskařské­ho průmyslu
  19.–22. 5. 2009, Brno – www.bvv.cz
 • Watenvi 2009 – mezinárodní vodohospo­dářský a ekologický veletrh (Envibrno, Vo­dovody a kanalizace)
  26.–28. 5. 2009, Brno – www.bvv.cz
 • Sensor+Test 2009 – 16. mezinárodní ve­letrh měřicí a zkušební techniky
  26.–28. 5. 2009, Norimberk, SRN – www.sensor-test.de
 • Intersolar 2009 – mezinárodní odborný veletrh fotovoltaiky, solární techniky a so­lárních systémů ve stavebnictví
  27.–29. 5. 2009, Mnichov, SRN – www.intersolar.de
 • Sensors 2009 – výstava snímačů a sníma­cích systémů s konferencí
  9.–10. 6. 2009, Rosemont, Illinois (USA) – www.sensorsexpo.com
 • Laser World of Photonics 2009 – 19. me­zinárodní veletrh optiky s kongresem
  15.–18. 6. 2009, Mnichov, SRN – www.laser.de
 • Automotive Testing Expo 2009 Europe – mezinárodní veletrh zkoušení a řízení kva­lity v automobilech
  16.–18. 6. 2009, Stuttgart, SRN – www.testing-expo.com/europe/index.html
 • ITM Poland – Innowacje, technologie, maszyny
  16.–19. 6. 2009, Poznaň, Polsko – http://technologie.mtp.pl
 • mechatroniX – mezinárodní odborný ve­letrh pro progresivní vývoj produktů vyu­žívajících mechatroniku
  16.–18. 6. 2009, Augsburg, SRN – www.fairxperts.de
 

Konference

 • l EMVA Conference 2009 – 7thEMVA Ma­chine Vision Business Conference
  15.–16. 5. 2009, Dublin, Irsko – www.emva.org/dublin
 • CEC 2009 – Congress on Evolutionary Computation
  18.–21. 5. 2009, Trondheim, Norsko – www.cec-2009.org
 • Vytápění Třeboň 2009 – 20. konference Společnosti pro techniku prostředí
  19.–20. 5. 2009, Třeboň – www.stpcr.cz
 • FET 2009 – 8th IFAC International Con­ference on Fieldbuses & Networks in In­dustrial & Embedded Systems
  20.–22. 5. 2009, Ansan, Korea – www.fet2009.org
 • Measurement 2009 – 6th International Conference on Measurement
  20.–23. 5. 2009, Zámek Smolenice, Slo­vensko – www.measurement.sk/M2009
 • Witness 2009 – 12. setkání uživatelů pro­gramu Witness a příznivců simulace pod­nikových procesů
  21.–22. 5. 2009, hotel Ráztoka, Trojanovice – www.humusoft.cz/akce/witkonf09
 • MARDiH – 9th Conference on Active Noise and Vibration Control Methods
  24.–27. 5. 2009, Krakov-Zakopané, Polsko – www.vibrationcontrol.pl
 • ICCC’2009 – 10th International Carpa­thian Control Conference
  24.–27. 5. 2009, Zakopané, Polsko – www.iccc.agh.edu.pl
 • Nanofair – mezinárodní sympozium o na­notechnologiích
  26.–27. 5. 2009, Drážďany, SRN – www.nanofair.com
 • Sensor 2009 – 14th International Confe­rence on sensors, technologies, electronics and applications, Opto 2009 – 9th Interna­tional Conference on Optical Technologies for Sensing and Measurement, IRS2 2009 – 11th International Conference on Infrared Sensors & Systems
  26.–28. 5. 2009, Norimberk, SRN – www.sensor-test.com
 • RoMoCo – 7th International Workshop on Robot Motion and Control
  1.–3. 6. 2009, Czerniejewo, Polsko – http://romoco.put.poznan.pl
 • EuroNanoForum – 4. mezinárodní kon­ference o nanotechnologiích
  2.–5. 6. 2009, Kongresové centrum Praha – www.euronanoforum2009.eu 
 • INCOM ´09 – 13th IFAC symposium on In­formation Control Problems in Manufacturing
  3.–5. 6. 2009, Moskva, Rusko – www.incom09.org
 • Moderní nástroje pro finanční analýzu a modelování 2009
  4. 6. 2009, Bratislava – www.humusoft.cz/akce/finsem09
 • Kontakt 2009 – setkání studentů katedry řídicí techniky FEL ČVUT s odborníky z praxe s prezentací diplomových prací
  4. 6. 2009, Praha – www.dce.felk.cvut.cz
 • SYSID 2009 – 15th IFAC Symposium on System Identification
  6.–8. 6. 2009, St. Malo, Francie – www.sysid2009.org
 • Process Control 09 – 17. mezinárodní konference o řízení procesů
  9.–12. 6. 2009, Štrbské Pleso, Slovensko – www.kirp.chtf.stuba.sk/pc09
 • CA 2009 – 11th International Conference on Control and Application, VIIP 2009 – 9th International Conference on Visualiza­tion, Imaging and Image Processing
  13.–15. 6. 2009, Cambridge, Velká Británie – www.iasted.org
 

Uzávěrky

 • 29. 5. 2009 – Photonics and Microsys­tems – International Students and Young Scientists Workshop
  25.–27. 6. 2009, Harz, SRN – http://ieee-workshop.hs-harz.de
 • 31. 5. 2009 – Datakon 2009 – konference o metodice a nástrojích k budování infor­mačních systémů v praxi
  10.–13. 10. 2006, Hotel Srní, Šumava – www.datakon.cz
 • 1. 6. 2009 – Humanoids 2009 – 9th IEEE Interantional Conference on Humanid Ro­bots
  9.–10. 12. 2009, Paříž, Francie – www.humanoids2009.org
 • 1. 6. 2009 – RusNanoTech 2009 – mezi­národní fórum o nanotechnologiích
  6.–8. 10. 2009, Moskva, Rusko – www.rusnanoforum.ru
 • 8. 6. 2009 – ASM 2009 – 18th IASTED International Conference on Applied Simulation and Modelling
  7.–9. 9. 2009 – Palma de Mallorca, Špa­nělsko – www.iasted.org
 • 15. 6. 2009 – CHISA 2009 – 56. konferen­ce chemického a procesního inženýrství
  19.–22. 10. 2009, Srní – www.chisa.cz/2009