Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Kalendář akcí

Údaje v kalendáři jsou bez záruky. Aktuální informace lze získat na webových stránkách uvedených u jednotlivých akcí. Informace o akcích k zařazení do kalendáře zasílejte na adresu eva.vaculikova@fccgroup.cz. S objednávkami inzerce (včetně článků public relations – PR) se obracejte na obchodní oddělení vydavatelství na adrese inzerce@fccgroup.cz (tel.: 286 583 011, fax: 284 683 022).
 

Veletrhy a výstavy

 
Hannover Messe 2009 – mezinárodní průmyslový veletrh
20.–24. 4. 2009, Hannover, SRN – www.hannovermesse.de
 
Stavební veletrhy Brno 2009: IBF – mezinárodní stavební veletrh; SHK Brno – mezinárodní veletrh TZB; Elektro – mezinárodní veletrh osvětlovací techniky, elektroinstalací a systémové integrace budov
21.–25. 4. 2009, Brno – www.stavebniveletrhybrno.cz
 
Mera Moscow 2009 – 16. mezinárodní veletrh měřicí, řídicí a automatizační techniky
21.–23. 4. 2009, Moskva, Rusko – www.meraexpo.ru
 
Teplárenské dny a obnovitelné zdroje energie – mezinárodní výstava techniky a technologií pro dálkové zásobování teplem a chladem, elektroenergetiku a obnovitelné zdroje energie s konferencí
21.–23. 4. 2009, Hradec Králové – www.parexpo.cz
 
Elmat – Raciotherm 2009 – 11. výstava elektrotechnického materiálu, průmyslové elektrotechniky, elektroniky a energetiky, klimatizace a vzduchotechniky 21.–23. 4. 2009, Košice, Slovensko – www.sez-kes.sk
 
Aerospace 2009 – výstava s konferencí o letecké technice
21.–23. 4. 2009, Mnichov, SRN – www.aerospacetesting.com
 
IDET 2009 – 10. mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky
5.–7. 5. 2009, Brno – www.bvv.cz/idet
 
SMT/Hybrid/Packaging 2009 – mezinárodní veletrh integrace mikroelektronických systémů
5.–7. 5. 2009, Norimberk, SRN – www.mesago.de
 
Control 2009 – mezinárodní veletrh zařízení pro zajištění kvality
5.–8. 5. 2009, Stuttgart, SRN – www.messe-stuttgart.de
 
e_procure & supply 2009 – veletrh softwaru a služeb pro elektronické obchodování mezi podniky
6.–7. 5. 2009, Norimberk, SRN – www.e-procure.de
 
Achema 2009 – mezinárodní veletrh chemického a rafinerského průmyslu
11.–15. 5. 2009, Frankfurt nad Mohanem, SRN – www.achema.de
 
BITexpo 2009 – veletrh podnikového softwaru
12.–14. 5. 2009, Stuttgart, SRN – www.messe-stuttgart.de
 
IIME Vietnam 2009 – mezinárodní průmyslová výstava
12.–15. 5. 2009, Ho či Minovo Město – www.machinery-vietnam.com
 
Expopower 2009 – mezinárodní veletrh energetiky
19.–21. 5. 2009, Poznaň, Polsko – www.expopower.pl
 
MSV Nitra 2009 – 17. medzinárodný veľtrh strojov, nástrojov, zariadení a technológií; Eurowelding – 15. výstava zvárania a zváracej techniky; Cast-Ex – 15. výstava zlievania a zlievarenských technológií; Chemplast – 12. výstava plastov a chémie pre strojárstvo; EMA – 9. výstava elektrotechniky, merania, automatizácie a regulácie automatizácie
19.–22. 5. 2009, Nitra, Slovensko – www.agrokomplex.sk
 
EmbaxPrint 2009 – 25. mezinárodní veletrh obalového, papírenského a tiskařského průmyslu
19.–22. 5. 2009, Brno – www.bvv.cz
 

Konference

 
Nové trendy v proaktivní údržbě – konference pro odborníky z praxe
23.–25. 3. 2009, hotel Komfort, Praha – www.cmms.cz
 
EOO – European symposium on Optics and Optoelectronics
19.–23. 4. 2009, Kongresové centrum, Praha – www.conference.cz/spie2009
 
SIS 2008 – 5. mezinárodní konference Svět informačních systémů
20.–21. 4.2009, UTB Zlín – http://sis.cvis.cz/2009
 
Inteligentní budovy – 6. mezinárodní konference
21. 4. 2009, Brno – www.stech.cz
 
Odpadové fórum 2009 – 4. ročník sympozia
22.–24. 4. 2009, Milovy – Sněžné n. M. – www.aprochem.cz
 
STOČ 2009 – 14. konference o studentské tvůrčí a odborné činnosti
23. 4. 2007, Ostrava – www.fs.vsb.cz
 
Seminář ASŘ 2009 – prezentace výsledků vědecké práce doktorandů a jejich školitelů, spolupracovníků VŠB-TU Ostrava
24. 4. 2009, Ostrava – www.fs.vsb.cz
 
SMT/Hybrid/Packaging 2009 – konference při veletrhu integrace mikroelektronických systémů
5.–7. 5. 2009, Norimberk, SRN – www.mesago.de
 
ICEIS 2009 – 11th International Conference on Enterprise Information Systems
6.–10. 5. 2009, Milán, Itálie – www.iceis.org
 
PCIM Europe 2009 – konference při veletrhu výkonové elektroniky a inteligentní techniky pohonů
12.–14. 5. 2009, Norimberk, SRN – www.pcim.de
 
ICRA’09 – IEEE International Conference on Robotics and Automation
12.–17. 5. 2009, Kobe, Japonsko – www.icra09.org
 
EMVA Conference 2009 – 7th EMVA Machine Vision Business Conference
15.–16. 5. 2009, Dublin, Irsko – www.emva.org/dublin
 
CEC 2009 – Congress on Evolutionary Computation
18.–21. 5. 2009, Trondheim, Norsko – www.cec-2009.org
 
Vytápění Třeboň 2009 – 20. konference Společnosti pro techniku prostředí
19.–20. 5. 2009, Třeboň – www.stpcr.cz
 
FET 2009 – 8th IFAC International Conference on Fieldbuses & Networks in Industrial & Embedded Systems
20.–22. 5. 2009, Ansan, Korea – www.fet2009.org
 
Opto 2009 – 9th conference on optical technlogies for sensing and measuring
26.–27. 5. 2009, Norimberk, SRN – www.sensor-test.com
 

Uzávěrky

 
24. 4. 2009 – PP&PS – IFAC Symposium on Power Plants & Power Systems Control
5.–8. 7. 2009, Tampere Hall, Finsko – http://pppsc09.automaatioseura.fi
 
30. 4. 2009 – ETFA 2009 – IEEE Conference on Emerging Technologies & Factory Automation
22.–26. 9. 2009, Mallorca, Španělsko – www.etfa2009.org
 
4. 5. 2009 – SPS/IPC/Drives 2009 – konference při veletrhu
24.–26. 11. 2009, Norimberk, SRN – www.mesago.de
 
29. 5. 2009 – Photonics and Microsystems – International Students and Young Scientists Workshop
25.–27. 6. 2009, Harz, SRN – http://ieee-workshop.hs-harz.de
 
31. 5. 2009 – Datakon 2009 – konference o metodice a nástrojích k budování informačních systémů v praxi
10.–13. 10. 2006, Hotel Srní, Šumava – www.datakon.cz