Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Kalendář akcí

číslo 3/2006

Kalendář akcí

Údaje v kalendáři jsou bez záruky. Aktuální informace lze získat na webových stránkách nebo adresách elektronické pošty uvedených u jednotlivých akcí. Informace o akcích k zařazení do kalendáře v heslovité formě zasílejte na adresu karel.suchy@fccgroup.cz. S objednávkami článků k oznámeným akcím (public relations – PR) se obracejte na obchodní oddělení nakladatelství na adrese karel.havlicek@fccgroup.cz (tel.: 286 583 011, fax: 284 683 022).

Veletrhy

 • Amper 2006 – 14. mezinárodní veletrh elektrotechniky a elektroniky
  4.–7. 4. 2006, Praha – PVA Letňany – http://www.terinvest.com
 • Metav München 2006 – mezinárodní veletrh výrobní techniky a automatizace
  4.–7. 4. 2006, Mnichov, SRN – http://www.metav.de
 • Linux Expo 2006 – veletrh otevřených řešení: software, hardware, komunikace
  10.–12. 4. 2006, Praha – http://www.linuxexpo.cz
 • Ecodom 2006 – XVII International Fair of Measurement, Economy of ; Intereco 2006 – XVII International Ecological Fair
  21.–23. 4. 2006, Katovice, Polsko – http://eme-katowice.com
 • Hannover Messe 2006 – mezinárodní průmyslový veletrh – http://www.hannover-messe.de, Interkama+ 2006 – mezinárodní veletrh techniky pro řízení procesů – http://www.interkama.de
  24.–28. 4. 2006, Hannover, SRN – http://www.hf-czechrepublic.com
 • Wire 2006 – mezinárodní veletrh vodičů a kabelů – http://www.wire.de, Tube 2006 – mezinárodní veletrh trub a potrubí – http://www.tube.de – 24.–28. 4. 2006, Düsseldorf, SRN
 • ELMAT – 11. výstava elektrotechnického materiálu, průmyslové elektrotechniky a elektroniky
  25.–27. 4 2006, Košice – http://www.kvs.sk
 • Teplárenské dny 2006 – 12. mezinárodní výstava techniky a technologií pro dálkové zásobování teplem a chladem s konferencí
  25.–27. 4. 2006, Hradec Králové – http://www.parexpo.cz
 • Stavební veletrhy Brno 2006: IBF – 11. mezinárodní stavební veletrh; SHK Brno – 7. mezinárodní veletrh technických zařízení budov; Urbis – technologie a zařízení pro města a obce; Elektro – 3. mezinárodní veletrh osvětlovací techniky, elektroinstalací a systémové integrace budov
  25.–29. 4. 2006, Brno – http://www.bvv.cz

Konference

 • 4th IFAC/CIGR Workshop on Control Applications in Post-Harvest and Processing Technology (CAPPT 2006)
  26.–29. 3. 2006, Potsdam, Německo – http://cappt2006.atb-potsdam.de
 • ARTIST2 Graduate Course on Embedded Control Systems
  3.–7. 4. 2006, Praha – http://dce.felk.cvut.cz/hanzalek/artist2ss/
 • Elektrotechnika a řízení budov a provozů – konference o nových trendech v oboru technických zařízení budov
  4. 4. 2006, Praha – PVA Letňany – http://www.eel.cz
 • Myslivna 2006 – seminář o funkční bezpečnosti v průmyslu podle norem IEC EN 61508 a IEC EN 61511
  11.–12. 4. 2006, Brno – http://www.dex.cz/myslivna.html
 • Aprochem 2006 – 15. konference o chemických materiálech a technologiích
  24.–26. 4. 2006, Milovy – Sněžné n. M. – http://www.aprochem.cz
 • Inteligentní budovy 2006 – konference o systémové integraci v budovách i v domácnosti
  25. 4. 2006, Brno – http://www.stech.cz
 • CAO´06 – 13th IFAC Workshop on Control Applications and Optimisation
  26.–28. 4. 2006, Paříž – Cachan, Francie – http://www.ens-cachan.fr/cao06
 • etc2006 – 26th European Telemetry Conference
  2.–5. 5. 2006, Garmisch-Partenkirchen, SRN – http://www.etc2006.de
 • ECCV 2006 – 9th European Conference on Computer Vision
  7.–13. 5. 2006, Graz, Rakousko – http://eccv2006.tugraz.at
 • Nanotrends 2006 – International Nanotrends Congress
  8.–11. 5. 2006, Potsdam, SRN – http://www.nanotrends.de
 • TD 2006 – Diagon 2006 – 29. mezinárodní konference o diagnostice, spolehlivosti a bezpečnosti v průmyslu
  11. 5. 2006, Zlín – http://www.diagon.utb.cz
 • CP&HS ’06/AEP ’06 – Control of Power & Heating Systems/Automatizace energetických procesů: 7. mezinárodní konference o řízení energetických procesů
  16.–18. 5. 2006, Zlín – http://www.cphs.utb.cz
 • EPE 2006 – 7th International Scientific Conference on Electric Power Engineering
  16.–18. 5. 2006, Brno – http://www.ueen.feec.vutbr.cz/epe2006
 • Indetcon 2006 – konference o průmyslovém Ethernetu s výstavou
  17. 5. 2006, Praha – http://www.indetcon.cz
 • CANschool in Prague 2006 – seminář o sběrnici CAN
  18. 5. 2006, Praha – http://www.can-cia.org/dates/events
 • ASBoHS´06 – 9th IFAC Symposium on Automated Systems Based on Human Skill and Knowledge
  22.–24. 5. 2006, Nancy, Francie – http://www.ensgsi.inpl-nancy.fr/ASBoHS06
 • ICCC’2006 – 7th International Carpathian Control Conference
  29.–31. 5. 2006, Rožnov p. R. – http://www.icc-conf.cz

Uzávěrky

 • 31. 3. 2006 – Applied Electronics 2006 – mezinárodní konference o aplikacích elektroniky
  6.–7. 9. 2005, Plzeň – http://www.appel.zcu.cz
 • 3. 4. 2006 – PRONT 06 – konference o řízení projektů
  1. 6. 2006, Praha – http://www.evida.cz
 • 13. 4. 2006 – Wireless Technologies 2006 – konference s výstavou
  27.–28. 9. 2006, Dortmund, SRN – http://www.mesago.de
 • 19. 4. 2006 – I3M 2006 – International Mediterranean Modelling Multiconference; zahrnuje 2nd European Modeling and Simulation Symposium EMSS2006 a workshop Harbour, maritime & Multimodal logistics modelling and Simulation HMS2006
  4.–6. 10. 2006, Barcelona, Španělsko – http://www.i-m-cs.org
 • 21. 4. 2006 – EDMAN 06 – education for management – seminář o výuce a výchově manažerů
  7.–8. 9. 2006, Brno – http://www.evida.cz
 • 21. 4. 2006 – Product Life live 2006 – konference o životním cyklu produktů
  7.–8. 11. 2006, Mainz, SRN – http://www.mesago.de
  28. 4. 2006 – Eurosensors XX – 20. mezinárodní konference o senzorice
  17.–20. 9. 2006, Göteborg, Švédsko – http://www.eurosensors2006.com