Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Kalendář akcí

číslo 12/2005

Kalendář akcí

Údaje v kalendáři jsou bez záruky. Aktuální informace lze získat na webových stránkách nebo adresách elektronické pošty uvedených u jednotlivých akcí. Informace o akcích k zařazení do kalendáře v heslovité formě zasílejte na adresu karel.suchy@fccgroup.cz. S objednávkami článků k oznámeným akcím (public relations – PR) se obracejte na obchodní oddělení nakladatelství na adrese karel.havlicek@fccgroup.cz (tel.: 286 583 011, fax: 284 683 022).

Veletrhy

 • Infotherma 2006 – 13. mezinárodní výstava k vytápění, úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů
  16.–19. 1. 2006, Frýdlant nad Ostravicí – http://www.infotherma.cz
 • Aqua-therm Nitra 2006 – 8. medzinárodný odborný veľtrh vykurovania, vetrania, klimatizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky
  7.–10. 2. 2006, Nitra – http://www.ppa.cz
 • Elektrofest Olomouc – veletrh elektrotechniky, elektroniky a energetiky
  15.–16. 2. 2006, Olomouc – http://www.omnis.cz/elektra
 • Embedded World 2006 – výstava vestavných řešení s konferencí
  14.–16. 2. 2006, Norimberk, SRN – http://www.embedded-world.de
 • Magyarregula 2006 – mezinárodní veletrh měřicí, regulační a automatizační techniky
  21.–24. 2. 2006, Budapešť, Maďarsko – http://www.congress.hu
 • CeBIT 2006 – mezinárodní veletrh kancelářské, informační a komunikační techniky
  9.–15. 3. 2006, Hannover, SRN – http://www.cebit.de
 • PTA Severo-Zapad 2006 – Predovye technologii avtomatizacii
  14.–15. 3. 2006, Sant Petěrburg – http://www.pta-expo.ru
 • EMV 2006 Düsseldorf – mezinárodní veletrh oboru elektromagnetické kompatibility s konferencí
  15.–17. 3. 2006, Düsseldorf, SRN – http://www.messago-online.de

Konference

 • Diago 2006 – 25. mezinárodní konference o technické diagnostice strojů a výrobních zařízení s výstavou
  31. 1.–1. 2. 2006, Kouty nad Desnou – http://www.atdcr.cz
 • Inteligentní systémy pro praxi – 9. konference na téma inteligentní systémy
  31. 1.–1. 2. 2006, Lázně Bohdaneč – http://www.adam-ova.cz
 • Moman 06 – 6. mezinárodní pracovní setkání na téma moderní metody managementu
  2. 2. 2006, Praha – http://www.evida/cz
 • Mathmod 2006 – 5th conference on mathematical modelling
  7.–10. 2. 2006, Vídeň, Rakousko – http://simtech.tuwien.ac.at/MATHMOD
 • PDeS 2006 – IFAC Workshop on Programmable Devices and Embedded Systems
  14.–16. 2. 2006, Brno – http://www.pdes2006.feec.vutbr.cz
 • Embedded World 2006 – konference o vestavných zařízeních a systémech s výstavou
  14.–16. 2. 2006, Norimberk, SRN – http://www.embedded-world.de
 • ISTI 2006 – Information Systems and Technologies for Industry – konference o informatice v průmyslu
  1.–2. 3. 2006, Nymburk – http://www.adam-ova.cz
 • 7th IEE Seminar on Target Tracking: Algorithms and Applications
  7.–8. 3. 2006, Birmingham, Velká Británie – http://iee.org/events/target2006.cfm
 • Kontakt 2006 – setkání studentů katedry řídicí techniky FEL ČVUT s odborníky z praxe spojené s prezentací diplomových prací
  9. 2. 2006, Praha – http://www.dce.felk.cvut.cz

Uzávěrky

 • 23. 12. 2005 – Proma 05 – pracovní setkání na téma řízení projektů
  2. 3. 2006, Praha – http://www.evida.cz
 • 1. 1. 2006 – MMM’2006 – IFAC Workshop on Automation in Mining, Minerals and Metal Industry
  20.–22. 9. 2006, Krakow, Polsko – http://konferencje.polsl.pl/IFAC2006
 • 10. 1. 2006 – CDC 2006 – 45th IEEE Conference on Decision and Control
  13.–15. 12. 2006, San Diego, USA – http://www.ieeecss.org/CAB/conferences/cdc2006
 • 15. 1. 2006 – Mechatronics 2006 – 4th IFAC Symposium on Mechatronic Systems
  12.–14. 9. 2006, Wiesloch/Heidelberg, Německo – http://www.mechatronics2006.com
 • 15. 1. 2006 – NMPC’06 – IFAC Workshop on Nonlinear Model Predictive Control for Fast Systems
  9.–11. 10. 2006, Grenoble, Francie – http://www.lag.ensieg.inpg.fr/NMPC_FS06
 • 15. 1. 2006 – ŘÍP 2006 – vědeckotechnická konference s mezinárodní účastí o řízení procesů
  13.–16. 6. 2006, Kouty nad Desnou – http://www.upce.cz/veda-vyzkum/konference/rip2006.html
 • 15. 1. 2006 – CIS-RAM 2006 – IEEE International Conferences on Cybernetics and Intelligent Systems (CIS) and Robotics, Automation and Mechatronics (RAM)
  7.–9. 6. 2006, Bangkok, Thajsko – http://www.ntu.edu.sg/cis-ram
 • 20. 1. 2006 – ACE’06 – 7th IFAC Symposium on Advances in Control Education
  21.–23. 6. 2006, Madrid, Španělsko – http://www.dia.uned.es/ace2006
 • 30. 1. 2006 – ICCC’2006 – 7th International Carpathian Control Conference
  29.–31. 5. 2005, Ostrava – Beskydy – http://www.icc-conf.cz
 • 31. 1. 2006 – Aprochem 2006 – 15. konference o chemických materiálech a technologiích
  24.–26. 4. 2006, Milovy – Sněžné n. M. – http://www.aprochem.cz