Aktuální vydání

celé číslo

08

2019

MSV 2019 v Brně

celé číslo

Kabelové svazky s EPLAN Harness proD 2.6: bez starostí při návrhu i výrobě

Efektivita je na prvním místě, ale neopomíjí se ani radost z konstrukční práce: EPLAN Harness proD verze 2.6 je intuitivní software ve 3D/2D, který pokrývá všechny současné požadavky na projektování a návrh kabelových svazků.  

Mezi novými funkcemi je vylepšení podkladů pro výrobu, které kromě výkresu montážní desky zahrnují i výkresy zapojení kabelů. Kótování délek je nyní automatické. Je-li třeba, lze snadno a intuitivně navrhnout vedení kabelů předem stanovené délky. Spolupráce mezi týmy mechanické a elektrotechnické konstrukce se díky otevřeným rozhraním stává skutečností.

Software EPLAN Harness proD verze 2.6 od firmy EPLAN, určený pro pohodlné navrhování kabelových svazků, je k dispozici již od začátku letošního roku. Kabelový svazek může být navržen intuitivním způsobem na základě prostorového modelu mechanické a elektrotechnické konstrukce. Dalším krokem je předání těchto dat do výroby. Právě v uvedené oblasti nastala největší změna: 2D výkres kabelového svazku, v němž jsou specifikovány délky a průměry kabelů i připojovací prvky, je automaticky odvozen z 2D/3D konstrukčního prostředí. Výsledkem je automatické určení rozměrů, značná úspora času a záruka správných výsledků. Ve fázi konstruování lze určit opláštění kabelů a délky odizolování vodičů a vše je profesionálně znázorněno ve výrobních výkresech. To poskytuje uživatelům rychlý a úplný přehled o jejich projektech.  

Určení délek

Software pro návrh kabelových svazků obvykle nabízí vhodné nástroje pro snadné určení délek vodičů. V softwaru EPLAN Harness proD v. 2.6 to jde i naopak: uživatel si může určit pevnou délku (např. pro kabel antény) a v procesu navrhování jsou přesně znázorněny směr i navržená délka a uživatel může okamžitě určit optimální vedení kabelu. Díky tomu lze zmenšit počet variant a výsledkem je úspora nákladů ve skladech i ve výrobě. Další funkcí je možnost seskupit prvky (vodiče, konektory, ochranné hadice) dohromady jako kabelové jednotky, které vystupují jako samostatné komponenty a umožňují mít úplnější přehled o složení projektu. 

Optimální integrace

Propojení s platformou EPLAN a otevřenost systému pro softwary MCAD a ECAD zajišťují kontinuální předání dat mezi elektrotechnickou a mechanickou konstrukcí. Další novou funkcí verze 2.6 je možnost přenášet projekty připravené v softwaru EPLAN přímo do softwaru pro kabelové svazky. A nejen to – centralizovaná správa komponent v platformě EPLAN umožňuje integrované ukládání dat, takže uživatelé udržují zdrojová data pouze v jednom systému. Díky tomu lze integrovat pracovní postupy při navrhování kabelových svazků již od návrhu prvního schématu až po přípravu výroby. Snadné použití a integrace dat v každé fázi – od návrhu až po výrobu – tak vytvářejí základ pro rychlé a efektivní dosažení výsledků.  

Individuální oblasti použití

Mnohá další vylepšení funkcí v systému EPLAN Harness proD přispívají k větší efektivitě návrhu zapojení a projektování kabelových svazků a zrychlení postupu prací. EPLAN Harness proD podporuje všechna průmyslová odvětví, v nichž je třeba určit zapojení a navržení kabelových svazků, např. při konstruování speciálních vozidel nebo výrobních zařízení, při přípravě vodičů a kabelových svazků při výrobě strojů a v podnicích, kde je vyžadována mezioborová spolupráce. 

(EPLAN Software & Services)

Obr. 1. V softwaru EPLAN Harness proD může být intuitivním způsobem navrženo vedení kabelů předem stanovené délky

Obr. 2. 2D výkresy zapojení kabelů jsou nyní automaticky odvozeny z konstrukčního prostředí 2D/3D a jsou v nich specifikovány délky a průměry vodičů i připojovací prvky