Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

K 2019 – nové technologie jako motor inovací

Ve dnech 16. až 23. října se v Düsseldorfu uskuteční mezinárodní veletrh K 2019, který je zaměřen na výsledky vývoje a trendy v oboru plastů a kaučuku. Přihlášeno je přes tři tisíce vystavovatelů z více než šedesáti zemí celého světa, mezi nimi také 23 vystavovatelů z České republiky a dva ze Slovenska. V celkem osmnácti veletržních halách s čistou výstavní plochou přibližně 175 000 m2 vystavovatelé představí své produkty, řešení a technologické novinky.

Název K Düsseldorf je již 67 let symbolem největšího světového setkání průmyslu plastů a kaučuku (K znamená Kunststoff neboli umělá hmota, česky správně plast). Kaž­dé tři roky se v Düsseldorfu scházejí vystavovatelé a odborní návštěvníci ze všech kontinentů, aby se seznámili s nejnovějšími výsledky vývoje v tomto odvětví. Nikde jinde se nekoná takové množství světových premiér v oboru jako na veletrhu K v Düsseldorfu.

Na obr. 1 je ukázáno uspořádání jednotlivých hal v areálu düsseldorfského výstaviště. Významnou roli kromě plastů na veletrhu hraje také kaučuk. Tento obor je sice ve srovnání s průmyslem plastů menší, pro důležité odběratelské obory je však zásadní a navíc vysoce inovativní. „Gumová ulice“ (Rubberstreet) v hale 6 je již neodmyslitelnou součástí veletrhu a současně návštěvnickým magnetem. 

Nové plasty

Energeticky šetrné postupy a technologie s omezenými emisemi jsou žádanější než kdykoliv dříve, stejně tak vysoce odolné materiály, které lze uzpůsobit dané úloze, aniž by byly zdrojem nadměrných ekologických zátěží. Polymerní materiály v tomto kontextu určují směr vývoje v mnoha oblastech použití – jako obaly, které udržují snadno se kazící potraviny čerstvé, při ekologické výrobě elektrické energie či při redukci emisí škodlivin v silniční dopravě.

Polymerní materiály však jsou současně zdrojem velkých problémů spojených s jejich recyklací nebo likvidací. Plasty a kaučuk jsou cenné látky, které je nutné vyrábět udržitelným způsobem, přičemž v ideálním případě by měly být opětovně použitelné pro výrobu kvalitních produktů. Proto je nutné navrhovat je tak, aby byl automaticky zaručen vysoký podíl recyklace a maximální využití recyklátů. Ve všech těchto oblastech přichází plastikářský a gumárenský průmysl na veletrh K 2019 se zajímavými řešeními. Recyklované plasty se stále více stávají alternativou a jsou důležitou surovinou pro výrobu nových plastových výrobků. 

Science Campus

Science Campus je fórum, kde si zástupci podniků a univerzit budou moci vyměňovat informace, a které poskytne vystavovatelům a návštěvníkům ucelený přehled vědeckých aktivit a výsledků v oblasti výzkumu plastů a kaučuku. Pro letošní veletrh byly vybrány tyto čtyři ústřední tematické okruhy, které v nadcházejících letech budou utvářet globální trh v oblasti polymerů:

  • plasty pro trvale udržitelný vývoj a oběhovou ekonomiku: např. hospodaření s vodou, obnovitelné energie a alternativní suroviny,
  • digitalizace a plastikářský průmysl 4.0, tj. platformní a síťová ekonomika,
  • integrace systémů – dlouhodobá funkčnost díky novým materiálům, technologickým procesům a konstrukci: pod tímto tématem jsou soustředěny dílčí obory jako nové materiály a aditivní výroba, lehké konstrukce, e-mobilita a bioplasty,
  • noví pracovníci pro obor: zvláštní pozornost bude věnována také otázce nových pracovníků pro daný obor, jak ve vědě, tak i v oblasti vzdělávání.

Další informace zájemci naleznou na webovém portálu www.k-online.com.

(Hr)

Obr. 1. Uspořádání hal v areálu výstaviště v Düsseldorfu