Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

JUMO LMD-400

Automa 7/2000

(firemní článek)

JUMO LMD-400
Systém pro zobrazení a sledování měřených míst

Obr. 1.

Systém pro sledování měřených veličin, zejména teplot, se skládá ze zobrazovací a obslužné jednotky LMD-400 a analogových vstupních modulů propojených vzájemně do sítě. Oblasti použití jsou zejména hlídání teplot v silech a skladech, automatizace budov, bezpečnostní dohled nad extrudéry pracujícími bez dozoru, sledování teplot ložisek a vinutí elektrických strojů.

V sestavě tohoto systému lze použít čtyřvstupové a osmivstupové analogové vstupní moduly, jež mají svůj původ v decentrálním automatizačním systému JUMO mTRON. Spolu s jednotkou LMD-400 je možné automaticky sledovat až 400 měřených míst, přičemž pro každé místo lze individuálně nastavit mezní hodnoty a rozsah měření. Pro každý měřicí vstup je možné zadat odlišnou hodnotu ofsetu.

K zobrazení měřených hodnot slouží tři čtyřmísté červené displeje. V základním zobrazení je pod údajem o skutečné hodnotě zobrazeno číslo příslušného měřeného místa a dále horní hranice alarmu. Jednotlivá měřená místa se na displeji objevují buď cyklicky, nebo je lze pomocí tlačítek nahoru a dolů posouvat manuálně.

Čtyři vestavěná relé signalizovaná čtyřmi diodami LED jsou určena k hlášení alarmů a k signalizaci různých stavů sledovaného systému. Uživatel může připojit rovněž reléové výstupní moduly mTRON, a mít tak k dispozici další informace o spínaných bodech.

Připojením komunikačního modulu mTRON uživatel získá možnost připojit tiskárnu (přes rozhraní RS-232) a tisknout protokoly o vzniklých alarmech a jejich potvrzení s uvedením data a času. Vestavěné hodiny reálného času dovolují vytisknout přehledy aktuálních hodnot všech jednotlivých měřených míst. Komunikační modul umožňuje prostřednictvím protokolu Modbus připojení na další procesní úroveň. Předností systému jsou zejména snadná obsluha a jednoduché uvedení kompletního systému do provozu bez potřeby použít další nástroje. Konfigurace a parametry se nastavují z klávesnice na zobrazovací nebo obslužné jednotce.

JUMO Měření a regulace s. r. o.
Šumavská 31
612 54 Brno
tel.: 05/41 32 11 13
fax: 05/41 21 15 20