Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Jumo Imago 500 – více než regulátor procesů

číslo 3/2002

Jumo Imago 500 – více než regulátor procesů

Jumo Imago 500 je vícesmyčkový regulátor s obrazovkou. Reguluje na konstantní hodnotu nebo podle zadaného programu.

Velká prosvětlená barevná obrazovka s viditelnou plochou o rozměrech 100× 134 mm nabízí uživateli mimořádný obslužný komfort. Obsluha je názorně podporována přehlednými obrázky, symboly, texty a barvami.

Obr. 1.

Skříňka přístroje o standardních rozměrech pro výřez v panelu 92 × 92 mm obsahuje jedenáct pozic pro modulární osazení kartami vstupů, výstupů a rozhraní, které umožňují jednoduché přizpůsobení či rozšíření regulátoru podle individuálních požadavků.

Díky dvěma rozhraním může Jumo Imago 500 přenášet konfigurační a parametrizační data a současně komunikovat s vizualizačním a řídicím programem. Dále je možné ovládat externí reléovou jednotku, využívat implementovanou funkci dálkového dohledu (teleservice) či prostřednictvím Profibus DP vyměňovat data s řídicím automatem.

Jumo Imago 500 zahrnuje čtyři nezávislé regulátory a osm sad parametrů zpětné vazby, což dovoluje realizovat komplexní regulační úlohy, jako např. kaskádní regulaci. Cyklus zpracování minimálně 50 ms umožňuje regulátor použít i pro rychlé regulované soustavy, např. regulaci tlaku. Blok regulačního modulu je určen pro všechny obvyklé druhy regulace a regulační struktury.

Blok osmi matematických a logických modulů poskytuje možnost spojit analogové nebo binární proměnné v libovolných matematických nebo logických vztazích. Typickým příkladem využití matematického modulu je poměrová regulace, regulace diference nebo regulace vlhkosti na základě psychrometrického měření.

Obr. 2. Obr. 3.

Je-li přístroj konfigurován jako programovatelný regulátor, má uživatel k dispozici čtyři časové průběhy a možnost volby padesáti časových programů, tvořených celkem jedním tisícem programových úseků. Osm řídicích stop umožňuje přiřadit každému programovému úseku spínání přídavných členů, např. ventilů, ochran, ventilátorů apod. Jsou k dispozici také funkce jako programování cyklů, hlídání tolerančního pásma nebo volba sady parametrů. Pro sledování a hlídání procesu má přístroj šestnáct limitních komparátorů, každý konfigurovatelný v jedné z osmi různých funkcí. Komparátory mají i přídavné funkce, jako např. zpoždění sepnutí nebo rozepnutí, mžikovou funkci nebo potvrzení alarmu.

Dalšími zvláštnostmi přístroje Jumo Imago 500 jsou záznamová funkce, grafické zobrazení programu a seznam událostí. Pomocí konfiguračního programu (setup) lze kromě předem definovaných masek vytvořit i zobrazení individuálního vzhledu a přístroj tak zcela optimalizovat podle charakteru zařízení, ke kterému je připojen a jehož řízení a regulaci má na starosti.

(Jumo)

JUMO Měření a regulace s. r. o.
Šumavská 31
615 54 Brno
tel.: 05/41 32 11 13
fax: 05/41 21 15 20
e-mail: info@jumo.cz
http://www.jumo.cz

Inzerce zpět