Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Jubilejní AMPER: vzhůru do Letňan

číslo 3/2002

Jubilejní AMPER: vzhůru do Letňan

V rozhovoru s manažerkou veletrhu Amper představíme čtenářům Pražský veletržní areál v městské části Praha 18-Letňany (PVA Letňany) a pozveme je na desátý ročník mezinárodního veletrhu elektrotechniky a elektroniky Amper 2002.

Představovat našim čtenářům mezinárodní veletrh elektrotechniky a elektroniky Amper jistě není třeba, za deset let své existence dostatečně pronikl do povědomí odborníků. Letošní novinkou je přemístění veletrhu do areálu PVA Letňany. Můžete prosím návštěvníkům, kteří tam ještě nebyli, stručně popsat cestu?
Využijí-li návštěvníci hromadnou dopravu, lze se do areálu PVA dostat velmi jednoduše: k dispozici je kyvadlový autobusový spoj ze stanic metra Vysočanská a Českomoravská (trasa B) přímo do areálu. Speciální bezplatná veletržní linka číslo 758 bude jezdit od 8.30 a její intervaly budou přizpůsobeny podle potřeby návštěvníků. Tuto linku mohou využít i ti, kteří odstaví svoje vozidlo na některém ze záchytných parkovišť, např. u stanic metra Černý most nebo Rajská zahrada. Autem je však možné dojet až k areálu PVA, kde je k dispozici parkoviště s kapacitou šest tisíc parkovacích míst.

Obr. 1.

Nezkomplikuje dopravu uzavření tzv. estakády ve Vysočanské ulici?
Nikoliv. Autobusy jezdí odklonem přes Klíčov. Pro individuální dopravu je tato oblast uzavřena, ale lze ji bez problémů objet ulicemi Kbelská nebo Prosecká.

Nyní již k vlastnímu veletrhu. Co na něm návštěvníci uvidí?
Především výrobky z tradičních oborů nomenklatury veletrhu: silnoproudou techniku, kabely, elektroinstalační techniku, pohony, slaboproudou techniku, osvětlovací techniku a samozřejmě měřicí, regulační a automatizační techniku.

Posledně jmenovanému oboru bych se rád věnoval podrobněji, protože je našim čtenářům nejbližší. Jaké místo na veletrhu Amper zaujme?
Měřicí, regulační a automatizační technika je na veletrhu tradičně silně zastoupena. Vystavují zde mnohé přední české i mezinárodní firmy – některé nikoliv poprvé (ABB, Controltech, Siemens), ale jsou tu i významní nováčci (např. GE Fanuc). Celkově obor zaujímá 12 % plochy a k této položce nomenklatury se přihlásilo 90 vystavovatelů. Seznam všech vystavovatelů je na internetu, včetně plánků umístění firem.

Jaká je celková výstavní plocha?
Čistá výstavní plocha letos bude přibližně 14 500 m2, celková výstavní plocha je 30 000 m2. Očekáváme účast přibližně 700 firem.

Kromě tradiční nomenklatury se letos chystá určitá novinka. Můžete čtenářům říci, co bude v hale 7?
To je skutečně novinka na veletrhu Amper – v hale 7 bude samostatná výstavní sekce komunikací a informatiky, která integruje obory telekomunikační, radiokomunikační, výpočetní, zvukové a obrazové techniky. Reagujeme tím na poptávku prezentovat tuto techniku prostřednictvím elektrotechnického veletrhu. Nechceme konkurovat veletrhům specializovaným na tuto oblast, ale představit produkty, které jsou využitelné v elektrotechnice nebo obecně v průmyslových aplikacích.

Návštěvníci jezdí na veletrh především proto, aby se seznámili s novinkami ve svém oboru.
My jsme samozřejmě rádi, když vystavovatelé přijedou na veletrh s novými výrobky. Těší nás, že si mnohé elektrotechnické novinky odbudou na Amperu svoji českou premiéru a že firmy k veletrhu vydávají nové katalogy a propagační materiály. Nové výrobky mohou vystavovatelé přihlásit do soutěže o nejlepší výrobky veletrhu. Komise vedená prof. Tůmou z pražského ČVUT přihlášené exponáty zhodnotí a vybere z nich ty, které vykazují největší míru inovací a vysokou technickou úroveň. Nejlepším z nich bude uděleno ocenění Zlatý Amper. Samozřejmě nejde jen o samotný akt slavnostního předání ceny, veletržní správa podporuje další prezentaci těchto výrobků vydáním tiskové zprávy a poskytnutím informací o oceněných výrobcích odbornému tisku i široké veřejnosti.

Jsme rádi, když jsou vystavovatelé aktivní, pozvou do svých expozic návštěvníky prostřednictvím článků a inzerce v odborných časopisech i prostřednictvím poukázek na bezplatný vstup, které mají k dispozici. Ne každý vystavovatel však pojímá svou účast na veletrhu takto aktivně.

Veletrh Amper je označen jako mezinárodní veletrh. Jak je to s účastí vystavovatelů a návštěvníků ze zahraničí?
Veletrhu se zúčastní vystavovatelé ze sedmnácti zemí. Loni bylo na veletrhu 13 % přímých zahraničních vystavovatelů, letos bude situace obdobná. Novinkou bude mj. oficiální účast německých firem pod záštitou německého ministerstva hospodářství. Ve společné expozici se představí šestnáct firem. Kromě tradičních vystavovatelů z Německa, Polska, Itálie, Velké Británie, Slovenska, Francie, Švýcarska a Rakouska se na veletrhu letos poprvé představí i firmy z Koreje.

Očekáváme také zvýšený zájem návštěvníků ze zahraničí. Podle našeho odhadu jich loni bylo z celkového počtu 38 tisíc přibližně 5 %. Letos jsme kromě propagace prostřednictvím našich zastoupení v Polsku a ve Velké Británii rozšířili i mediální prezentaci v odborných časopisech v Rakousku, Itálii, Německu, Velké Británii a na Ukrajině.

Jaký bude letos doprovodný program?
V rámci doprovodného programu se bude konat seminář Silnoproudá elektrická zařízení a požární bezpečnost staveb (pořadatel: Propagteam), Telekomunikační a radiokomunikační zařízení – podpora podnikání (pořadatel: UNIT Pardubice) a 1. energetický seminář (pořadatel: Česká energetika). (Pozn. red.: podrobnější informace o doprovodném programu přineseme v příštím čísle.) Areál PVA Letňany je dobře vybaven pro pořádání konferencí a firemních prezentací: k dispozici jsou tři sály s kapacitou 150 osob, 50 osob a 30 osob.

A co se týče dalšího vybavení areálu PVA?
V areálu jsou k dispozici restaurace, internetová kavárna, je možné pronajmout si kancelář k obchodním jednáním nebo rozhovorům, jsou zde kopírovací služby. Přímo v areálu lze vyřídit i pojištění expozice a má zde sídlo spediční firma.

Vraťme se ještě od areálu PVA k veletrhu Amper: Jaká je spolupráce veletržní správy s profesními svazy a odbornými médii?
Co se týče profesních svazů, nemohu spolupráci hodnotit dobře. Paradoxně máme lepší spolupráci se zahraničními odbornými svazy než s českými. Dobrá je spolupráce např. s Bavorským elektrotechnickým cechem. Odborně spolupracujeme s Elektrotechnickou fakultou ČVUT, záštitu nad veletrhem převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Hospodářská komora hl. m. Prahy. Veletrh podporuje také Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade. Mediálně spolupracujeme s časopisy Automa, Elektro, Světlo, Automatizace, Sdělovací technika a Technika a Trh a se serverem www.elektrika.cz

Připomeňme na závěr otevírací dobu veletrhu.
Jubilejní desátý ročník veletrhu Amper se bude konat ve dnech 9. až 12. dubna 2002. Letos tedy bude o den delší než v loňském roce. Otvírací doba je od 9 do 18 hodin, pouze poslední den, v pátek, je zkrácena do 17 hodin.

Děkuji za rozhovor.

Rozhovor s Ing. Danielou Chvojkovou, manažerkou veletrhu Amper, vedl Ing. Petr Bartošík

Inzerce zpět