Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Již nyní je dostupná nová verze platformy EPLAN 2.3

Nová platforma EPLAN verze 2.3, která je k dispozici od poloviny srpna, přináší mnoho významných změn. Vysoký stupeň standardizace a značná míra automatizace inženýrských prací jsou založeny na jednotné databázi. K dispozici je úplná podpora návrhu struktury projektu, značení podle normy ČSN EN 81346 a standardizovaný formát pro výměnu bezpečnostních dat podle doporučení VDMA 66413 Funktionale Sicherheit – Universelle Datenbasis für sicherheitsbezogene Kennwerte von Komponenten oder Tei­len von Steuerungen. Centrální správa prvků, které se aktuálně nepoužívají (výběhová zařízení), a nové vyhledávací funkce pro nastavení systému jsou další nové vlastnosti platformy EPLAN 2.3, jež umožňují mezioborovou spolupráci a konfiguraci. Například makra: verze 2.3 nabízí obsáhlé možnosti pro práci s makry a dílčími obvody a jejich variantami. Novinkou je, že tato makra mohou být snadno editována a provedené změny jsou realizovány v celém projektu pomocí jednoduchého tabulkového náhledu. Znamená to, že makro může být kompletně změněno v celém projektu několika kliknutími myši. Centrální ukládání dat navíc významně omezuje možnost vzniku chyb.  

Bezpečnost ve shodě se standardy: ČSN EN 81346 a VDMA 66413

K typické každodenní práci konstruktérů patří návrhy mechatronických řešení a jejich odpovídajícího označení v dokumentaci. Na mezinárodní úrovni je široce akceptována norma ČSN EN 81346 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty – Zásady strukturování a referenční označování. Platfroma EPLAN 2.3 pomáhá uživatelsky velmi přívětivě navrhovat strukturu projektů a projektových označení, a to ve shodě s aktuálními normami. Důležitá je také otázka bezpečnostních součástí a funkcí podle směrnice EU 2006/42. EPLAN podporuje formát pro konzistentní výměnu elektronických dat bezpečnostních automatizačních prvků a sdílení proměnných spojených s bezpečnostními funkcemi ve shodě s VDMA 66413. Odpovídající bezpečnostní data ze zařízení mohou být prostřednictvím standardizovaného rozhraní přenesena do systému správy komponent v systému EPLAN. Proměnné jsou ukládány přímo s komponentami, proto jsou konstruktérům přímo dostupné. Znamená to, že není třeba zdlouhavá ruční práce s propojováním bezpečnostních proměnných a uživatel si může být jistý, že je vše v pořádku.  

Centrální správa výběhových zařízení

Zastaralé výběhové prvky jsou sice nahrazovány novými modely, ale stále se používají ve stávajících projektech a musí být transparentně spravovány. Ve verzi 2.3 je centrální správa výběhových položek zjednodušená, protože je lze označovat v systému správy položek. K dispozici jsou také nové kontrolní funkce umožňující uživateli dosáhnout ještě větší bezpečnosti konstrukčních prací. Informace, které jsou jednou uloženy v centrálním systému správy položek, jsou dostupné všem zúčastněným v jakékoliv části projektu. Tímto způsobem systém CAE zjednodušuje a zprůhledňuje inženýrské procesy a umožňuje dále pracovat s již existujícími projekty. Ještě ohledně možnosti správy: software EPLAN nabízí obsáhlé možnosti konfigurace pro individuální nastavení podle toho, na co je uživatel při své práci zvyklý. 

Jednodušší vyhledávání, rychlejší nalezení výsledků

Součástí nové verze 2.3 jsou také velmi výkonné funkce usnadňující vyhledávání a umožňující nastavit systém pomocí klíčových slov. Pro navigátory projektových dat, jež jsou dostupná v systému EPLAN, může nyní uživatel určit, které dodatečné informace budou ve stromovém pohledu viditelné. Možnosti zobrazení byly harmonizovány, rozšířeny a přizpůsobeny uživatelům. To usnadňuje navigaci a umožňuje uživatelům větší flexibilitu individuálního nastavení. Rychlý přehled důležitých informací zvyšuje produktivitu projektování.

Pro Českou republiku a Slovensko bude nová verze dostupná od října 2013, kdy ji obdrží všichni zákazníci se servisní smlouvou.

(EPLAN ENGINEERING CZs. r. o.)

Obr. 1. Makra v EPLAN 2.3: standardizovaná a flexibilní konfigurace založená na jednotlivých dílčích obvodech a tabulkovém zpracování