Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Již brzy budou na světě v provozu tři miliony průmyslových robotů

Mezinárodní federace robotiky IFR (International Federation of Robotics) na tiskové konferenci ve Frankfurtu nad Mohanem dne 27. září 2017 představila veřejnosti pod názvem World Robotics – Industrial Robots 2017 výroční zprávu IFR o stavu trhu s průmyslovými roboty ve světě s podrobnými údaji o aktuální situaci na světovém trhu s touto technikou. Článek přináší některé vybrané údaje z tohoto obsažného dokumentu. 

Do roku 2020 bude ve výrobních podnicích po celém světě instalováno více než 1,7 milionu nových průmyslových robotů (obr. 1). Aktuálně přitom nejrychleji roste obor robotiky v Asii – zejména díky Číně, která má vedoucí postavení na světovém trhu. V roce 2017 vzrostou počty nových instalací průmyslových robotů v regionu Asie–Austrálie pravděpodobně o 21 %, v Severní a Jižní Americe o 16 % a v Evropě o 8 %. Důležitou hnací silou tohoto robotického boomu je reakce na zrychlené konjunkturní cykly a skutečnost, že ve všech výrobních oblastech je třeba vyrábět stále flexibilněji a plnit individuální přání zákazníka. Nová generace průmyslových robotů přitom připravuje cestu pro automatizaci budoucnosti. Tolik některé údaje z výroční zprávy World Robotics – Industrial Robots 2017 o stavu oboru průmyslové robotiky ve světě v roce 2017, kterou Mezinárodní federace robotiky (IFR) zveřejnila a podrobněji představila 27. září 2017 na tiskové konferenci ve Frankfurtu nad Mohanem.

„Roboty pracují s větší přesností a ve spojení s tzv. internetem věcí (IoT) budou v novém digitalizovaném výrobním prostředí hrát mimořádně významnou roli,“ říká Joe Gem­ma, prezident IFR, a dále uvádí: „Razantně rostoucí nabídka modelů rychle rozšiřuje možnosti použití průmyslových robotů a dává výrobním podnikům všech velikostí jedinečnou šanci flexibilně automatizovat produkci téměř jakéhokoliv druhu.“ 

Počet průmyslových robotů instalovaných ve světě strmě roste

Analytici IFR očekávají, že v letech 2017 až 2020 vzroste celkový počet průmyslových robotů nainstalovaných ve světě z asi 1 828 000 jednotek v roce 2016 na asi 3 053 000 jednotek v roce 2020 (obr. 2). Očekávaný průměrný meziroční přírůstek tak je 14 % (2017 až 2020). Počet robotů v provozu vzroste v roce 2017 v regionu Asie–Austrálie pravděpodobně o 16 %, v Americe o 9 % a v Evropě o 7 %. V Číně je od roku 2016 většina prodaných průmyslových robotů použita ihned ve výrobním provozu. V roce 2020 bude v Číně nainstalováno celkem asi 950 300 jednotek, výrazně více než v Evropě (611 700 jednotek). V Japonsku vzroste celkový počet instalovaných průmyslových robotů mezi roky 2018 a 2020 jenom mírně. V Asii jako celku bude v roce 2020 provozováno více než 1,9 milionu průmyslových robotů (obr. 3), což přibližně odpovídá celkovému počtu robotů nainstalovaných na světě k roku 2016. 

Pět nejvýznamnějších trhů na světě

Z celkového obratu na trhu s průmyslovými roboty bylo v roce 2016 realizováno dohromady 74 % na pěti hlavních trzích, jimiž jsou Čína, Jižní Korea, Japonsko, USA a Německo (obr. 4). Potěšitelné je, že mezi patnáct nejvýznamnějších trhů s průmyslovými roboty počítá IFR i Českou republiku, pátou ze zemí Evropské unie.

Čína si svou vedoucí pozici na světovém trhu podílem 30 % v roce 2016 upevnila. S asi zhruba 87 000 zakoupených jednotek se dokonce přiblížila celkovému počtu průmyslových robotů zakoupených v Evropě a Americe dohromady (97 300 jednotek). Přitom čínští výrobci robotů zvětšili svůj podíl na vnitřním trhu v roce 2016 na 31 %.

Jižní Korea je druhým největším trhem s průmyslovými roboty na světě. Díky velkým investicím v elektrotechnickém a elektronickém průmyslu na tomto trhu výrazně vzrostl roční obrat. V roce 2016 zde bylo prodáno asi 41 400 jednotek, což znamená nárůst oproti roku 2015 o 8 %. Jižní Korea se může pochlubit také největší hustotou použití robotů na světě: ve výrobním průmyslu zde v roce 2016 na každých 10 000 pracovníků připadalo asi 630 instalovaných robotů. Není tedy asi náhoda, že Jižní Korea má mj. vedoucí postavení na světovém trhu ve výrobě displejů LCD a paměťových čipů.

V Japonsku vzrostl počet dodaných průmyslových robotů za rok 2016 meziročně o 10 % na asi 38 600 jednotek a dosáhl nejvyšší úrovně od roku 2006 (37 400 jednotek). Japonsko je ve výrobě robotů vedoucí zemí. Aby vyhověli neustále rostoucí světové poptávce po průmyslových robotech, japonští výrobci robotů od roku 2010 neustále zvětšovali svoje výrobní kapacity: výroba se zdvojnásobila ze 73 900 jednotek v roce 2010 na 152 600 jednotek v roce 2016, což představuje asi 52 % celosvětové výroby průmyslových robotů v roce 2016.

V USA bylo v roce 2016 instalováno 31 400 nových jednotek průmyslových robotů, což znamená meziroční nárůst o 14 % a nový rekordní počet jednotek instalovaných v jednom roce. Hnací silou trvalého růstu počtu instalací robotů od roku 2010 je důsledná automatizace výroby zaměřená na posílení konkurenceschopnosti amerického průmyslu na zámořských trzích. Vynaložené investice měly za cíl uchovat produkci na domácím trhu nebo ji vrátit ze zahraničí. Na základě tohoto dynamického vývoje vzrostla v USA výrazně hustota robotů – především v automobilovém průmyslu, kde v roce 2016 připadlo na 10 000 pracovníků 1 261 instalovaných robotů. V celkové bilanci robotů ve výrobním průmyslu se USA v hustotě robotů řadí na druhé místo ve světě za Jižní Koreu. Přitom většina průmyslových robotů je do USA importována z Japonska, Jižní Koreje a Evropy.

Německo je pátým největším odbytištěm průmyslových robotů na světě a s velkým odstupem největším spotřebitelem robotů v Evropě. V porovnání s rokem 2015 (19 945 jednotek) počet robotů prodaných v Německu v roce 2016 mírně vzrostl na 20 039 jednotek, což z celkového prodeje průmyslových robotů v Evropě v roce 2016 je asi 36 %. 

Trend budoucnosti: automatizovat malé a středně velké podniky

Koncepce Industrie 4.0 – digitálně propojená továrna – bude v budoucnu ve výrobě po celém světě hrát stále důležitější roli a úloha robotů v digitalizovaném výrobním prostředí bude nezastupitelná. Potvrzuje to i odhadovaný počet 1,7 milionu průmyslových robotů, které mají být na světě do roku 2020 instalovány za účelem modernizace výrobních provozů a jejich přípravy k zavedení koncepce Industrie 4.0. Budou to průmyslové roboty nové generace, převážně podporující efektivní přímou spolupráci s člověkem. Podle zprávy IFR budou kolaborativní roboty (tzv. koboty) hlavním motorem růstu robotiky v příštích letech. Analytici IFR navíc předpovídají rychlý růst zájmu o nový směr v robotice – tzv. cloudovou robotiku. Výpočtově náročné úlohy a velké objemy dat lze z robotů přesunout do cloudové infrastruktury. Zde je možné údaje z jednoho robotu synchronizovat a porovnat s údaji jiných robotů – na stejném nebo na různých stanovištích. Síť v cloudu dovoluje všem spolu propojeným robotům jednoduše a rychle si vyměňovat údaje o prostředí a aktuálně vykonávat stejné aktivity. Lze tedy např. optimalizovat parametry jako rychlost, úhel natočení nebo sílu ramene robotu atd.

Někteří dodavatelé robotů, ve snaze zvýšit atraktivitu průmyslových robotů pro malé a středně velké výrobce, v současnosti uvažují o zavedení leasingových modelů prodeje. Důležitým argumentem v tomto segmentu trhu je totiž „jednoduchost“. Trvalá poptávka po robotech, které lze snáze programovat a používat, a rostoucí potřeba stále flexibilnějších automatizačních postupů podporuje vývoj inteligentních robotických jednotek. Ty jsou požadovány zejména v odvětvích, která mají nedostatek specializovaných výrobních inženýrů. Proto je stále důležitější nabízet snadno osvojitelné a ovladatelné roboty, které lze bez problémů začlenit do současných standardních výrobních linek. Takovéto průmyslové roboty umožní relativně nenákladným způsobem dosáhnout efektivnější a flexibilnější výroby v mnoha podnicích, již zavedených i nových. 

Závěr

Statistické oddělení Mezinárodní federace robotiky (IFR) každý rok zveřejňuje dvě zprávy o stavu světové robotiky. Vedle zde citované zprávy věnované průmyslové robotice vydalo 11. října 2017 také samostatnou zprávu zaměřenou na servisní robotiku s názvem World Robotics – Service Robots 2017. Další podrobnosti o obou zprávách je možné nalézt na webové stránce www.worldrobotics.org, kde si lze obě zprávy, i každou zvlášť, také objednat.

[1,7 Million Industrie-Roboter erneuern Fabriken weltweit bis 2020. IFR Pressemitteilung, 27. 9. 2017.]

Ing. Karel Kabeš

Obr. 1. Počty jednotek průmyslových robotů vyrobených ročně na světě (2008 až 2016 skutečnost, 2017 až 2020 výhled; zdroj: IFR)

Obr. 2. Počet nainstalovaných jednotek průmyslových robotů na světě strmě roste (2008 až 2016 skutečnost, 2017 až 2020 výhled; zdroj: IFR)