Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Jiskrově bezpečné alfanumerické displeje

číslo 2/2006

Jiskrově bezpečné alfanumerické displeje

Výměna informací mezi řídicím systémem a obsluhou je důležitou součástí dobře fungujícího automatizovaného technologického zařízení. Moderně vybavené velíny umožňují sledovat z jednoho místa téměř vše, co se děje v provozu. Mnohé děje ovšem nestačí sledovat jenom ve velínu, ale často je třeba mít tuto možnost i v provozu, přímo u technologického zařízení. K tomu slouží různé typy zobrazovacích přístrojů, na které jsou kladeny zvláštní požadavky z hlediska odolnosti proti vlivům okolního prostředí (povětrnostní vlivy, nebezpečí mechanického poškození, popř. činnost v prostředí s nebezpečím výbuchu). Ve většině případů stačí v provozu zobrazovat jenom čísla, ať už reprezentují hodnotu měřené provozní veličiny, číslo receptury nebo počet vyrobených kusů apod. Někdy je však třeba obsluze sdělovat trochu více. Jestliže jsou spolu s číslicemi zobrazovány i textové zprávy, hovoří se o alfanumerickém displeji. Největším výrobcem jiskrově bezpečných displejů na světě v současnosti je britská firma Beka associates. Ta uvádí na trh některé novinky právě z této oblasti.

Obr. 1.

Obr. 1. Ukázka displejů Beka s navoleným alfanumerickým zobrazením

Alfanumerické displeje Beka s protokolem Modbus

Jiskrově bezpečné alfanumerické displeje firmy Beka jsou nyní standardně dodávány s protokolem Modbus. Jde o přístroje zobrazující hodnoty technologických proměnných ve formě textu a jednoduché grafiky, a to v prostředí s nebezpečím výbuchu. K dispozici je celkem devět standardních způsobů zobrazení, které umožňují zobrazit jednu, dvě, tři nebo čtyři proměnné čistě alfanumericky či s připojeným sloupcovým grafem. Alfanumerické displeje Beka s protokolem Modbus lze snadno připojit k většině provozních přístrojů vybavených tímto rozhraním. Většinou přitom stačí některý z devíti standardních způsobů zobrazení obsahujících název (symbolické označení) zobrazené proměnné, její aktuální hodnotu a použitou měřicí jednotku (obr. 1), popř. také sloupcový graf a údaj o stavu procesu (obr. 2). Zpravidla není nutné vytvářet vlastní, uživatelské zobrazení. V případě potřeby speciálního zobrazení umožňuje firemní protokol Beka napsat text kdekoliv na obrazovce v pěti různých velikostech písma včetně linek, rámečků a jednoduché rastrové grafiky. Možnosti alfanumerického displeje Beka předvede na osobním počítači bezplatný simulační program, umožňující také samostatně, bez potřeby dalších doplňků, vytvořit aplikační software. Obslužný software displejů byl nedávno vylepšen dvěma novými funkcemi:

  • dekódování dat ve formátu ASCII z přístrojů (např. vážicí systémy, čtečky čárového kódu) a jejich zobrazení na displeji,

  • možnost ukládat v přístrojích sekvence příkazů (skriptů), které mohou být prováděny bez příkazu z nadřízeného systému.

Komunikace po sběrnicích FF a Profibus-PA

Alfanumerické displeje Beka mohou komunikovat prostřednictvím vybraných standardních průmyslových sběrnic. Přestože jsou některé typy sběrnicových přístrojů, např. snímačů nebo regulačních armatur, vybaveny displejem, většinou jsou tyto displeje malé a těžko čitelné. Obzvlášť je-li přístroj umístěn na odlehlém místě. Proto přišla firma Beka s řadou „sběrnicových„ displejů speciálně určených pro sběrnice Foundation Fieldbus (FF) a Profibus-PA, které mohou zobrazovat hodnoty až osmi proměnných s jejich jednotkami a označením příslušného místa měření. To vše na dobře čitelném displeji LCD velikosti 86 × 45 mm s možností podsvícení. V této řadě jsou i jiskrově bezpečné přístroje s certifikátem ATEX a vyhovující modelu FISCO.

Obr. 2.

Obr. 2. Displeje Beka s navoleným zobrazením se sloupcovým grafem

Snadná obsluha

Pro snadnou obsluhu obsahují veškerá provedení displejů Beka všech devět již zmíněných standardních zobrazení jedné až čtyř proměnných (jen alfanumericky nebo v kombinaci se sloupcovým grafem). Při uvádění přístroje do provozu se vyberou proměnné, které se mají zobrazovat, a jejich příslušné formáty. Operátor si může jednotlivé proměnné prohlížet listováním na displeji s použitím tlačítek nebo mohou být zobrazeny všechny proměnné současně a tlačítka mohou být zablokována. Jestliže standardní zobrazení nevyhovují konkrétním potřebám, lze snadno vytvořit, jak již bylo zmíněno, uživatelská zobrazení obsahující text, jednoduchou grafiku a hodnoty proměnných. Návod je k dispozici ve firemních podkladech. Pro komunikaci operátora s nadřízeným systémem lze k displejům Beka připojit průmyslová tlačítka nebo přepínače, popř. použít tlačítka umístěná na čelním panelu přístrojů. Všechny sběrnicové displeje Beka mají šest oddělených dvouhodnotových výstupů, které mohou být spojeny s libovolnou proměnnou vyskytující se na sběrnici. Jim příslušné mezní hodnoty se nastavují po sběrnici nebo tlačítky na čelní straně přístroje. Tlačítka jsou před neoprávněným použitím chráněna heslem. Alfanumerické displeje jsou dodávány v provedení pro montáž do panelu nebo pro volnou montáž (s robustním krytem ze skelného laminátu). Jiskrově bezpečné displeje mají certifikát podle ATEX II 1G EEx ia IIC T5.

Závěr

Displeje od firmy Beka jsou ideálním prostředkem k realizaci jednoduchých operátorských rozhraní nejrůznějších strojů a zařízení. Jimi zobrazené údaje jsou dobře čitelné i v nepříznivých podmínkách. Přístroje mají tlačítka pro komunikaci operátora s řídicím systémem, prostřednictvím limitních výstupů mohou samostatně ovládat jiná zařízení a lze je umístit přesně tam, kde je to pro obsluhu nejvhodnější. Na trh v ČR a SR dodává displeje Beka společnost D-Ex Limited, spol. s r. o.

Ing. Jaromír Uher,
D-Ex Limited, spol. s r. o.

D-Ex Limited, spol. s r. o.
Optátova 37
637 00 Brno
tel.: 541 423 211
fax: 541 423 219
e-mail: hamlet@dex.cz
http://www.dex.cz