Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Jihočeská Madeta značí krabice s mlékem laserem

Společnost Madeta, která je největším zpracovatelem mléka v České republice, hledala způsob, jak ušetřit náklady na jeho výrobu. Jedním z procesů je balení mléka do obalů Elopak a následné značení, které uvádí datum výroby, směnu, číslo linky a čas. Inkoustové tryskové značicí systémy jsou však nákladná zařízení, která vyžadují ná­ležitou péči a pravidelný servis a vy­užívají spotřební materiály, jako je inkoust a ředidlo. Jak tedy při zna­čení ušetřit?

 
Přechod od značení inkoustovou tryskovou tiskárnou k pokrokovému laserovému systému sice znamenal in­vestici do nového značicího systému, který nahradil zastaralou techniku, ale ná­sledné úspory jsou vyčíslitelné. Laser nemá žádný spotřební materiál, nedává se do něj žádný inkoust nebo ředidlo. Životnost lase­rové trubice CO2 je u 10W laseru 45 000 h. Roční úspory při 24hodinovém provozu se pohybují nad 100 000 korunami, což je mar­kantní úspora.
 
Vícevrstvý obalový materiál Elopak dlou­hodobě zachovává čerstvý charakter balené­ho produktu a jeho chuťové vlastnosti. Při značení je třeba dbát na to, aby nebyl po­škozen obal ani jeho obsah. Značení lase­rem je umístěno do svaru, kde je materiál dvojitý. Laser značí jen na horní lakovaný povrch, nepropaluje další vrstvy a neovliv­ňuje negativně obsah. Ke značení jsou po­užity laserové hlavy s krytím IP65, odolné proti stříkající vodě.

Obr. 1. Pro pokrokové laserové značení na obaly Elopak použila společnost Madeta jako první v České republice lasery Solaris od společnosti Leonardo Technology