Aktuální vydání

celé číslo

12

2020

Systémy DCS pro kontinuální a dávkové výrobní procesy

Provozní analytická technika

celé číslo

Jemné chapadlo pro kolaborativní roboty

Chapadlo Co-act JL1 od firmy SCHUNK je prvním představitelem nové generace chapadel speciálně vyvinutých pro spolupráci člověka a robotu. Toto chapadlo v Německu získalo prestižní ocenění MM Award jako nejvíce inovativní nový produkt v kategorii Manipulace a uchopovací technika.

Chapadlo Co-act JL1 (obr. 1, obr. 2) firmy Schunk je celosvětově prvním sériově vyráběným chapadlem pro kolaborativní roboty („koboty“), které bezprostředně spolupracuje a komunikuje s člověkem. Rozhodujícími rysy jsou pružný vnější plášť se zaoblenými hranami, vestavěná ochrana proti ztrátě uchopeného objektu a panel se signálními LED jako rozhraní pro komunikaci s lidmi. Chapadlo Co-act JL1 splňuje již v základním provedení nejkritičtější požadavky na bezpečnou spolupráci člověka s robotem: nikdy neupustí uchopený objekt, stále detekuje kontakt s člověkem a při uchopování nezpůsobuje žádné zranění. Bezpečný pohon umožňuje nastavit uchopovací sílu v širokém rozsahu a zároveň zajišťuje funkční bezpečnost. Je-li proces přerušen, např. nouzovým zastavením, je stále zajištěno bezpečné uchopení dílu. Chapadlo svými senzory sleduje okolí a takto získaná data zpracovává prostřednictvím integrovaného softwaru. Dojde-li k nechtěnému kontaktu s člověkem, automaticky se omezí uchopovací síla. Pomocí speciálně vyvinutých uchopovacích technik a čelistí s měřením síly v prstech upravuje chapadlo Co-act JL1 v reálném čase své chování podle toho, zda uchopí díl, nebo lidskou ruku. Při vývoji byla základem norma EN ISO 10218 Roboty a robotická zařízení – Požadavky na bezpečnost průmyslových robotů. Byly zohledněny také požadavky budoucí normy EN ISO 20218 (v současné době v návrhu jako ISO/NP TR 20218-1 Robots and robotic devices – Safety requirements for industrial robots).

Chapadlo jako komunikační nástroj

Chapadlo Co-act JL1 bylo navíc navrženo také jako komunikační nástroj mezi řídicím systémem a obsluhou. Barevné LED informují o tom, zda je systém připraven k provozu a zda je uchopen správný díl. Plány směřují ještě dále: do budoucna by měla chapadla Co-act umožňovat úplnou souhru různých senzorů a bezpečnostních mechanismů. K nim patří nejen síla měřicí čelisti a vizuální kontrola, ale také povrch z taktilních kapacitních snímačů nebo regulace síly proudem pohonu. Podobně jako člověk, který k vyhodnocení situace zpravidla kombinuje několik smyslů, budou chapadla Co-act firmy Schunk shromažďovat informace z více zdrojů a vytvoří co nejpřesnější obraz reality. Prostřednictvím OPC UA budou kolaborativní chapadla Schunk schopná komunikovat jak s roboty, tak s nadřazeným řídicím systémem.

(SCHUNK Intec s. r. o.)

Obr. 1. Chapadlo Co-act JL1 firmy Schunk je milníkem na cestě ke spolupráci člověka s robotem

Obr. 2. Chapadlo Co-act JL1 umožňuje bezpečné a spolehlivé uchopení