Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Jednotné řídicí prostředí Industrial IT

Automa 9/2001

Ing. Martin Červinka, Vedoucí segmentu Automatizace, Schneider Electric CZ, s. r. o.

Když říkáme „transparentní“, myslíme také „spolehlivá a efektivní“

Společnost Schneider Electric patří mezi světové výrobce automatizačních prostředků, řídicích systémů, operátorských stanic a dalších produktů průmyslové automatizace. V oblasti komunikací, navrhování moderních řešení a zejména v otevřenosti a dostupnosti informací z řízeného procesu je jednou z vedoucích firem na světové trhu.

Obr. 1.

Jedním z důkazů je také řešení nazvané Transparent Factory, které, jednoduše řečeno, poskytuje všechny potřebné informace z řízeného procesu, a to všem zainteresovaným lidem na libovolné místo. Přínos je jednoznačný: pro výrobu a management otevřenost a dostupnost potřebných dat v libovolných aplikacích a podnikových systémech, pro údržbu informovanost o stavu provozovaných zařízení. Navíc má každý uživatel možnost přístupu k informacím, které právě potřebuje, a není nutné, aby se probíral spoustou nepotřebných dat. Celé řešení lze aplikovat přesně podle nároků všech uživatelů (operátorů, managementu, údržby apod.).

Koncepce
Řídicí systémy, moduly vstupů a výstupů, operátorské stanice, měniče frekvence, ochrany, jističe a další prvky jsou vybaveny komunikačním rozhraním Ethernet TCP/IP s integrovanou funkcí webového serveru Web Server.

Zařízení, která řídí provoz podniku, jsou připojena na jednotný typ komunikační sběrnice Ethernet, po které vzájemně komunikují průmyslovým komunikačním protokolem Modbus TCP/IP rychlostí 10 až 100 Mb/s. Tato zařízení, zvláště řídicí systémy, mohou tvořit i tzv. koncentrátor, na který jsou připojena ostatní zařízení nižších úrovní, která komunikují na jiném typu sběrnice, např. doposud provozovaná zařízení, která nemají vlastní rozhraní Ethernet.

Web Server obsahuje grafickou interpretaci dat v takové podobě, v jaké je vidí uživatel na svém počítači. Tuto funkci však lze využít nejen na operátorském pracovišti v dispečinku, ale všichni uživatelé podnikové sítě s definovaným přístupem mají možnost napojit se na libovolné zařízení a sledovat tak provozní, diagnostická a jiná data ve stejné podobě, jak jsou uložena ve Web Serveru. Tak lze sledovat provoz a data z libovolného počítače, není nutné instalovat žádný další software a vynakládat nadbytečné výdaje. Všechny informace jsou k dispozici prostřednictvím prohlížečů Internet Explorer, Netscape nebo jiných webových prohlížečů.

S jistotou dokážeme tvrdit, že řešení je spolehlivé a odolné proti nežádoucím vlivům, popř. kolizím z podnikové sítě. Uživatelé totiž komunikují s modulem Web Server a nemají přístup na vlastní procesor řídicí jednotky daného zařízení, která zajišťuje plynulý chod procesu. Modul Web Server si po vnitřní sběrnici plynule vyměňuje s procesorem aktuální data, stejně jako s jinými moduly. Nedochází k žádnému zpomalení řídicí jednotky uvažovaného zařízení, ani k zatížení řídicí jednotky na úkor řízení procesu.

Otevřenost
Popisovaný způsob řešení lze aplikovat v libovolném provozu, na jakékoliv topologie sítě, a také přenášet data do libovolného prostředí, která každý denně používá (Excel, Word apod.). Jednoduše lze toto řešení zavést do podnikových systémů MES, ERP apod. Celé řešení unifikuje způsob interpretace a způsob přenosu dat do různých podnikových úrovní, do různých aplikací, a to vše zcela otevřeně za téměř nulové výdaje na rozšiřování celého systému.

Transparent Factory je řešení založené na produktech Schneider Electric, nicméně v nabídce jsou také komponenty pro připojení jakéhokoliv zařízení a jeho zahrnutí do celkové koncepce řešení. Provozovateli se tak nabízí možnost využít stávající zařízení a začlenit je do řešení Transparent Factory.

Výhody
Provozní, diagnostická, ale i statistická a jiná data jsou přístupna všem uživatelům s definovaným přístupem nejen z kanceláře, ale v podstatě z libovolného místa podniku, nebo přes telefonní, popř. jiné připojení.

Včasným diagnostikováním stavu všech provozovaných zařízení, řídicích systémů, elektrických pohonů, ochran apod. lze předejít poruše zařízení (elektrického, strojního i technologického) a tak uchránit vynaložené investice. Následně je možné dosáhnout zvýšení spolehlivosti a plynulosti výroby vyloučením nutnosti oprav.

Schneider Electric CZ, s. r. o.

Technická podpora
tel.: 0362/76 63 33
e-mail: tp@cz.schneider-electric.com

Praha
Thámova 13, 186 00 Praha 8
tel.: 02/81 08 81 11
fax: 02/24 81 08 49

Brno
Mlýnská 70, 602 00 Brno
tel.: 05/43 42 55 55
fax: 05/43 42 55 54
http://www.schneider-electric.cz