Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Jednotka MC 302

číslo 5/2005

Jednotka MC 302

Vyhodnocovací jednotka MC 302 je určena pro automatické dávkování požadovaného množství surovin. Je možné ji využít i pro legální metrologii. Je vybavena všemi potřebnými funkcemi, aby bez použití počítače nebo PLC mohla samostatně řídit dávkování až dvanácti složek s uchováváním až padesáti naprogramovaných receptur. Obr. 1. V základní výbavě je ovládání do čtyř dávkovaných složek, dalších osm je možné dávkovat s přídavným modulem. Jednotka má výbornou vstupní citlivost a zobrazení až 600 000 dílků, pro legální metrologii 10 000 dílků. Široké jsou možnosti nastavení dávkovacích režimů, cyklování, časování a kontroly stavů. Je-li toto nastaveno, automaticky koriguje množství produktu „v letu„ – tedy i časovou prodlevu klapek. Jeden z režimů je určen pro dávkování složky přímo z váženého zásobníku. V takovém režimu kontroluje maximální a minimální množství pro dávku. Dávky je možné nastavit v absolutní hodnotě nebo v procentech. Snadná je také změna celkového množství dávky.

Jednotka uchovává údaje pro celkové přehledy spotřebovaného množství nebo inventuru receptur. Umožňuje tisk přehledů nebo kontrolu stavu zásoby materiálu v zásobnících. Je možné zvolit i automatický tisk protokolu. Veškeré údaje o činnosti lze uchovávat v přídavné paměti, která pojme až 160 000 záznamů.

Dávkování je možné ovládat také dálkově pomocí digitálních vstupů. Při zapojení do nadřazeného systému lze využít sériové komunikační výstupy v kontinuálním režimu nebo jednotku zapojit jako řízenou (slave) s protokoly Modbus, Profibus či BCD. Na vyžádání je osazena také analogovými výstupy.

UTILCELL, s. r. o., tel. a fax: 546 427 059, 546 427 212, e-mail: info@utilcell.com, http://www.utilcell.com