Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Jednoduchý záznamník dat s grafickým displejem

Japonská společnost Graphtec Corporation nedávno představila svůj nový produkt v řadě záznamníků dat (logger) pod označením GL200. Jde o přenosný desetikanálový záznamník dat nabízející velmi jednoduché a rychlé řešení všude tam, kde je třeba získat časovou závislost průběhů měřených veličin. Přístroj sám je opravdu velmi malý: 194 × 122 × 41 mm (obr. 1) a svými dalšími parametry splňuje všechny požadavky na ruční přenosné zařízení pro sběr dat. Také kompletní nastavení přístroje, všechny funkce a základní práci s již naměřenými údaji je možné provádět přímo na přístroji pomocí přehledné tlačítkové klávesnice s využitím velmi dobře čitelného 3,5" barevného displeje TFT. Software pro komunikaci prostřednictvím rozhraní USB svým vzhledem „kopíruje“ čelní panel samotného přístroje, což přispívá k jednoduchosti ovládání.
 
Záznamník GL200 má deset univerzálních vstupních kanálů pro měření stejnosměrných napětí v rozsahu 20 mV až 50 V a termočlánkových teploměrů různých typů, kde kompenzaci studeného konce zajišťuje přístroj sám. GL200 podporuje i snímače relativní vlhkosti vzduchu s napájením 5 V DC a výstupem 0 až 1 V (0 až 100 %; tab. 1). Všechny analogové vstupní kanály jsou vzájemně izolované prvky PhotoMOS, což zaručuje potlačení nežádoucích mezikanálových interferencí. Maximální vzorkovací rychlost je 10 Hz, a to i při záznamu ze všech deseti vstupů. Efektivní rozlišení A/D převodníku je 16 bitů. Základní udávaná chyba měření stejnosměrného napětí je 0,1 % z rozsahu při 23 °C ±3 °C. Záznamník GL200 má také jeden logický vstupní kanál a jeden pulzní kanál (max. 50 kHz), který může být použit přímo pro měření otáček, pro záznam počtu pulzů od startu měření a nebo pro měření počtu pulzů v každém vzorkovacím intervalu.
 
Kromě volby společného vzorkovacího intervalu ze šestnácti možností v rozsahu 100 ms až 1 h jsou ostatní nastavení (typ měřené veličiny, rozsah, zařazení filtru a případný přepočet na fyzikální veličinu) již vždy vázána na konkrétní vstupní kanál. Pro ukládání dat lze zvolit interní paměť s kapacitou 3,5 MB nebo externí disk USB s kapacitou až 1 GB. Pro zvolený interval měření a paměť přístroj přímo vypočítá maximální dobu měření do zaplnění paměti (tab. 2). Soubor, do kterého jsou data ukládána, může uživatel libovolně pojmenovat. Globálně pro všechny kanály je také možné po dobu měření počítat až dvě statistické funkce (average, max, min, peak nebo RMS). Začátek a konec měření lze ovládat ručně tlačítkem na přístroji nebo některou z bohatých možností funkce trigger – úroveň signálu, externí vstup, datum, čas apod. Během měření může být použita i funkce alarm, pro kterou má záznamník i výstupní kanál. Celé nastavení přístroje lze uložit pod zvoleným uživatelem (guest, user 1 nebo user 2).
 
Na přehledném displeji, který má tři volitelné módy, jsou zobrazovány reálné průběhy měřených veličin jak v grafické, tak i v tabulkové podobě. Po ukončení měření nebo i během něho může uživatel prohlížet již uložená data a pomocí dvou kurzorových značek provádět základní analýzu měření. S přístrojem je standardně dodáván síťový napájecí adaptér a jako volitelné, ale doporučené příslušenství také 7,4V baterie Li-ion s kapacitou 2 200 mA·h, s níž přístroj pracuje nezávisle na jiných zdrojích energie až šest hodin. Speciální uživatelský program je zdarma a poskytuje stejné grafické rozhraní a programové možnosti jako vlastní přístroj. Samozřejmostí je export dat do excelu.
 
Podrobnější technické informace rádi poskytnou odborní pracovníci firmy TR instruments.
 
Ing. Petr Zejda,
technik měřicích systémů,
TR instruments, spol. s r. o.
 
Obr. 1. Záznamník GL200
 
Tab. 1. Základní rozsahy záznamníku GL200
Tab. 2. Kapacita záznamu dat (snímání deseti kanálů, PI a DI vypnuty)