Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Jednoduché moduly vstupů a výstupů s komunikací po Ethernetu

číslo 5/2002

Jednoduché moduly vstupů a výstupů s komunikací po Ethernetu

Moduly řady ADAM-4000 vyvinula společnost Advantech Co. na začátku devadesátých let. Jejich okamžitý úspěch, který ostatně trvá až do současné doby, vedl k mnoha napodobeninám, a komunikační protokol modulů ADAM se stal neoficiálním standardem pro jednoduché vzdálené vstupy a výstupy připojitelné k PC. Byly to právě jednoduchost a průhlednost, které jsou důvodem tohoto úspěchu. Advantech vsadil na modulární hardware, který v té době již nebyl na trhu novinkou, ale doplnil jej jednoduchým komunikačním protokolem, jenž umožňoval uživatelům, aby si sami zvolili míru komplexnosti a zabezpečení komunikace. Velkou roli hrála i nenáročnost komunikačního média. K propojení rozhraní RS-485 na relativně malých rychlostech bylo možné použít levnou dvoulinku se splétanými žilami, v nouzi v podstatě jakékoliv dvouvodičové vedení. Řada ADAM-4000 navíc zahrnovala i všechny nutné komunikační komponenty – převodník RS-232/485, opakovač RS-485 i převodník RS-485 na optické vlákno.

Obr. 1.

Technika od počátku devadesátých let pokročila. Současným trendem v komunikaci v oblasti řídicích a měřicích systémů se stávají technologie používané na internetu – ethernetová síť a výměna dat založená na protokolech TCP/IP nebo UDP. Orientaci na tento trend sleduje i společnost FCC Průmyslové systémy – nabízí několik zajímavých hardwarových i softwarových řešení, např. komunikační server nebo ethernetový modem Westermo ED-10.

V letošním roce přichází s novinkou v oblasti průmyslového Ethernetu i Advantech. Řada ADAM-6000, stejně jako kdysi řada ADAM-4000, umožňuje postavit kompletní řešení sběru dat, tentokrát na bázi sítě Ethernet. Kromě modulů vstupů a výstupů, které odpovídají svým protějškům v řadě ADAM-4000, nabízí řada 6000 i komponenty pro vybudování ethernetové sítě v průmyslovém prostředí.

Kompletní řada ADAM-6000 je uvedena v tab. 1. Velmi zajímavé jsou komunikační moduly, které budou pravděpodobně často požadovány i pro aplikace mimo sítě ADAM-6000. Předpokládáme, že široké uplatnění najde hlavně kompaktní přepínač a rozbočovač (switch-hub) ADAM-6520 (obr. 1) pro montáž na lištu DIN, který bude ideální pro vytvoření lokálních segmentů průmyslového Ethernetu.

Tab. 1. Moduly řady ADAM-6000

Komunikační moduly
ADAM-6510 čtyřportový průmyslový 10/100Mbps ethernetový rozbočovač (hub)
ADAM-6520 pětiportový průmyslový 10/100Mbps ethernetový přepínač a rozbočovač (switch-hub)
ADAM-6521 pětiportový průmyslový 10/100Mbps ethernetový přepínač (switch) pro optické vlákno
Řídicí moduly a moduly pro styk s vnějším prostředím
ADAM-6500 komunikační řadič s Win CE programovatelný ve VB nebo VC
ADAM-6530 komunikační brána (gateway) s modemem ADSL
ADAM-6540 komunikační brána (gateway) s telefonním modemem
Digitální vstupy a výstupy
ADAM-6050 digitální vstupy a výstupy s galvanickým oddělením (12 DI nebo 6 DO)
ADAM-6051 digitální vstupy a výstupy s galvanickým oddělením (12 DI nebo 12 DO) a dvěma čítači
ADAM-6060 6 digitálních vstupů s galvanickým oddělením a 6 výstupů s relé
Analogové vstupy a výstupy
ADAM-6015 6 analogových vstupů pro odporové teploměry
ADAM-6017 8 univerzálních analogových vstupů, 2 pomocné digitální výstupy
ADAM-6018 8 univerzálních analogových vstupů s možností připojení termoelektrických článků, 2 pomocné digitální výstupy
ADAM-6024 univerzální modul 2 AI, 2 AO, 2 DI, 4 DO

Moduly řady ADAM-6000 mají stejný vzhled jako řada 4000 a stejné základní technické vlastnosti (tab. 2).

Tab. 2. Základní technické vlastnosti modulů řady ADAM-6000

Napájecí napětí 10 až 30 V DC nestabilizované, ochrana proti přepólování
Pracovní teplota –10 až +70 °C
Relativní vlhkost 5 až 95 %, nekondenzující
Rozměry 112 × 60 mm
Připojení signálů odnímatelné svorkovnice
Rozhraní Ethernet měřicí moduly 10 Mbps, konektor RJ-65, komunikační moduly 10/100 Mbps, konektor RJ-65

Důležité jsou vestavěné protokoly, které určují rozsah použití a kompatibilitu se standardními softwarovými produkty používanými v internetových sítích. Moduly ADAM 6000 mají vestavěny klienty protokolů TCP/IP, UDP a DCHP i server http. Stejně jako u řady 4000 je i zde konfigurační program, který umožňuje sestavit síť, zadat parametry a uskutečnit základní diagnostiku. Pro instalaci do systémů na bázi Modbus/TCP řízených programy typu HMI-SCADA budou k dispozici příslušné knihovny.

Řada ADAM-6000 byla představena na letošním Cebitu a do prodeje bude postupně uvedena v letošním roce.

Jakékoliv další informace si lze vyžádat v kterékoliv kanceláři firmy FCC Průmyslové systémy s. r. o.

(FCC Průmyslové systémy)

Názvosloví
Rozbočovač (hub) – ústřední prvek sítě s hvězdicovou strukturou, přijatá data kopíruje a rozesílá na všechny porty. Pracuje na fyzické vrstvě ISO/OSI. Inteligentní rozbočovač (intelligent hub) navíc umožňuje konfigurovat jednotlivé porty a monitorovat komunikaci.
Přepínač (switch, switching hub) – přepínač má podobnou funkci jako rozbočovač, ale přijatá data posílá jen na ten uzel, kterému jsou určena. To umožňuje podstatně zvýšit výkonnost sítě. Pracuje na síťové vrstvě ISO/OSI.
Komunikační řadič (controller) – zařízení, které zprostředkuje komunikaci mezi připojenými periferiemi a komunikační sběrnicí.
Komunikační brána (gateway) – mezisíťový počítač určený k propojení různých komunikačních sítí. Rovněž konvertuje data z jednoho komunikačního protokolu do jiného. Pracuje v aplikační vrstvě modelu ISO/OSI.
ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line) – způsob přenášení dat po telefonní lince s asymetrickým protokolem (v jednom směru je přenosová rychlost 1,544 Mb/s, v druhém128 kb/s).
Modem – elektronické zařízení určené pro příjem a odesílání zpráv po telefonní lince.
Inzerce zpět