Aktuální vydání

celé číslo

01

2020

Operátorské panely, HMI, SCADA

celé číslo

Jednodesková PC Advantech v průmyslových aplikacích

Automa 10/2000

(firemní článek)

Jednodesková PC Advantech v průmyslových aplikacích

Jednodeskové počítače (single-board computers, SBC) jsou stále se rozšiřující oblastí hardwaru pro řídicí techniku. Jejich použití je rozmanité a uživatelé objevují stále nové možnosti aplikací. Rozvoj využití jednodeskových počítačů je podporován i rozšířenou nabídkou operačních systémů pro tyto aplikace. Kromě již klasického systému MS DOS se objevuje stále více aplikací pod operačními systémy přímo určenými pro bezobslužné instalace počítačů typu PC, jako jsou Windows CE nebo Linux.

Obr. 1.

Jak vypadá moderní jednodeskové PC a jaké jsou výhody jeho použití?
Jednodeskové PC je kompletní osobní počítač na jedné desce plošného spoje. Obsahuje procesorovou skupinu, paměťový slot, řadiče disků, sériová rozhraní, rozhraní PS/2 pro klávesnici a myš a paralelní port pro tiskárnu. Dále může mít výstup pro obrazovku nebo displej LCD, rozhraní Ethernet, USB nebo řadič pro multimediální periferie. Pro rozšíření je určen konektor PC/104 nebo slot PCI. Blokové schéma výkonného jednodeskového PC PCM-5864 a jeho fotografie jsou na obr. 1 a obr. 2.

V oblasti průmyslového řízení jednodesková PC stále ve větší míře nahrazují zákaznické systémy dříve vyvíjené např. na bázi jednočipových mikropočítačů. Děje se tak hlavně ve speciálních aplikacích, které nejsou vyráběny v tisícových sériích. Použití jednodeskového PC nabízí několik cest k podstatnému snížení nákladů při vývoji a provozu takové aplikace.

První výhodou je snížení nákladů spojených s vývojem hardwaru. Při ceně kompletně osazeného jednodeskového PC, která se v současné době pohybuje v rozmezí 14 až 25 tisíc korun, se pro omezený počet aplikací nevyplatí vyvíjet zapojení a vyrábět zvláštní desku plošného spoje.

Tab. 1. Přehled jednodeskových PC řady Advantech Biscuit

Řada Biscuit 5,5" Biscuit 3,5" Biscuit 2,5"
Rozměry 146 × 203 mm 102 × 145 mm 68 × 100 mm
Výpočetní výkon 386 až Pentium 386 až Pentium 486/DX, 66 MHz
Napájení 5 V 5 V 5 V

Druhou a patrně nejpodstatnější možností, jak snížit náklady, je ušetřit drahou programátorskou práci. Široké spektrum vývojových i aplikačních programů, které je pro platformu PC k dispozici, umožní rychlý a efektivní vývoj programu. Rychlost a výpočetní i paměťová kapacita jsou dostatečné, lze si tedy dovolit i programátorsky jednoduchá řešení, na která by kapacita jednočipového mikropočítače nestačila nebo by zde byl chod programu neúnosně pomalý.

Obr. 2.

Třetí cestou, jak ušetřit, je snadná instalace a oživení systému. Na jednodeskovém PC lze použít všechny hardwarové i softwarové vývojové a ladicí prostředky jako na stolním počítači. Uživatel tedy ladí v komfortním prostředí, přitom přímo v reálné aplikaci. Pro účely vývoje a oživení lze k jednodeskovému PC připojit standardní pevný disk IDE. Po odladění aplikace se vytvoří spustitelný soubor (.exe) a překopíruje se spolu s jádrem operačního systému do disku flash. Pak lze odpojit velký disk, klávesnici, myš a monitor a po opětovném zapnutí (restartu) se aplikace rozběhne.

Nižší náklady budou vynaloženy i na servis a úpravy aplikace. K běžnému servisnímu zásahu stačí připojit klávesnici, monitor a myš. K závažné přestavbě systému je třeba si ještě přinést pevný disk s vývojovým prostředím.

Pátá možnost snížení nákladů spočívá v tom, že výpočetní výkon systému umožní vestavět silné diagnostické prostředky. Do aplikace lze bez problémů naprogramovat vazby na vybrané akce (tzv. logování) a ukládání diagnostických dat nebo jiných informací usnadňujících diagnostiku chyb. Tam, kde to má význam, lze použít i dálkovou diagnostiku s využitím modemu, ať již po veřejné telefonní síti nebo po sítích GSM.

V tab. 1 je uveden stručný přehled jednodeskových PC Advantech. V kterékoliv kanceláři firmy FCC Průmyslové systémy si mohou zájemci vyžádat zaslání katalogu Embedded PCs, ve kterém jsou technické údaje všech jednodeskových počítačů i potřebného příslušenství. K němu patří např. disky flash, rozšiřující moduly PC/104 nebo skříňky. Další informace včetně cen lze rovněž najít na internetové stránce www.fccps.cz

FCC Průmyslové systémy s. r. o.
info@fccps.cz
www.fccps.cz

400 11 Ústí nad Labem, SNP 8, tel.: (047) 277 41 73, fax: (047) 277 21 15
603 00 Brno, Vinařská 1a, tel.: (05) 43 21 56 54, fax: (05) 43 21 56 55
182 00 Praha 8, U Slovanky 3, tel.: (02) 66 05 20 98, fax: (02) 68 80 819