Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Jedinečné řešení pro montážní procesy

číslo 3/2006

Jedinečné řešení pro montážní procesy

Do úvah o efektivitě procesů montáže je třeba zahrnout kromě srovnání cen ruční a automatické práce i další proměnné: počet dotyků lidskou rukou, rozpracovanost, zmetkovitost a včasnou eliminaci zmetku, sledovatelnost produktu, možnost bezproblémové kombinace ruční a automatické montáže, odstraňování úzkých hrdel, zkracování celkové doby cyklu výroby a v neposlední řadě flexibilitu zařízení.

Obr. 1.

Společnost Flexlink nabízí jedinečné řešení – modulární montážní linky XT, které jsou vhodné pro všechny typy montáže s produktem do 30 kg.

Tyto systémy lze rozšiřovat nebo zužovat podle aktuální potřeby výroby, přičemž veškerý materiál je možné opětovně využít. Díky mnoha doplňkům – elevátory, rozbočovače, zatáčky atd. – lze linku dimenzovat na jakkoliv složitý výrobní tok a řešit tak např. paralelní vykonávání složitých operací.

Výrobní palety – nosiče produktu – jsou v každém pracovišti fixovány v lokačních jednotkách s přesností ±0,05 mm. Výrobní operaci lze vykonávat přímo na paletě, a to jak manuálně, tak pomocí automatiky.

Palety mohou být vybaveny čipem RFID, podle kterého je možné výrobek na paletě směrovat ke specifickým pracovištím (při montáži několika typů výrobku současně), zaznamenávat výsledky kontroly jednotlivých operací a vyloučit tak další montáž na již vadném produktu. O informacích z výroby lze potom vést podrobnou statistiku bez zbytečného papírování.

Díky možnosti akumulace palet na dopravnících je možné do jednoho procesu zařadit montáže o různé délce cyklu operace. Proto jsou tyto systémy, na rozdíl např. od karuselů, vhodné k postupnému nahrazování podílu ruční práce ve výrobě.

FlexLink Systems, s. r. o., tel./fax: 296 411 585, e-mail: info.cz@flexlink.com, http://www.flexlink.cz