Aktuální vydání

celé číslo

06

2023

Automatizace v chemii a petrochemii

Hladinoměry a průtokoměry, analyzátory tekutin a plynů

celé číslo

Jarní průmyslové veletrhy v Praze

Na výstavišti PVA Expo Praha se ve dnech 10. až 13. května uskuteční soubor průmyslových veletrhů For Industry, For Energo, For 3D a For Infosys. Pořadatelem je společnost ABF, která tyto jarní veletrhy zacílila především na prezentaci moderní výrobní techniky.

 
Za poslední tři roky prošlo výstaviště PVA Expo Praha rekonstrukcí, během níž byly vybudovány haly 3 a 4 (obr. 1). Výhodou tohoto výstaviště v pražských Letňanech je velmi dobrá dopravní dostupnost. V květnu se zde tedy uskuteční soubor veletrhů:
  • For Industry – patnáctý ročník veletrhu strojírenských technologií, – For Logistic – pátý ročník veletrhu logistiky, skladování a manipulace, – For Energo – pátý ročník veletrhu výroby, rozvodu a užití energie,
  • For 3D – druhý ročník veletrhu 3D technologií,
  • For Infosys – první ročník veletrhu informačních systémů pro průmysl a také vizualizačních systémů.
 
Nejširší zaměření má veletrh strojírenských technologií For Industry. Ten je orientován nejen na strojní vybavení, ale také na roboty a manipulátory, řízení technologických procesů, snímače a akční členy pro průmysl, řídicí techniku, průmyslové sběrnice, automatizaci v dopravě a budovách a na měřicí techniku.
 
V rámci veletrhu For Infosys se mimo jiné představí společnost Unicorn, která implementuje informační systémy v podnicích např. z odvětví energetiky, a také společnost AxiomTech, která se zbývá aplikací softwaru od společnosti Siemens Industry Software (NX, Teamcenter, Solid Edge, Tecnomatix, Femap). Společnost TD-IS představí řešení podporující optimalizaci kritických procesů při vývoji a výrobě složitých výrobků, jako jsou formy pro odlévání.
 
Jedním z garantů letošního ročníku veletrhů For Energo, For Industry a For Infosys je Technologické centrum AV ČR. Ve svém stánku představí široké spektrum technických novinek z různých oblastí. Velká pozornost bude věnována nové baterii HE3DA, kterou vyvinul Jan Procházka. Ve stánku bude k vidění fotovoltaická elektrárna stabilizovaná právě touto baterií. Z dalších exponátů budou stát za pozornost také vodní elektrárny firmy Elzaco.
 

Energo Summit

V rámci jarních průmyslových veletrhů se 10. května uskuteční v kongresovém sále č. 2 konference o současných otázkách energetiky Energo Summit. První blok konference pod názvem Energetická unie a její výzvy zahájí státní tajemník pro evropské záležitosti Ing. Tomáš Prouza přednáškou o aktuálních výzvách energetické unie.
 
Druhý blok nazvaný Dekarbonizace: příležitosti a rizika zahájí Pavel Zámyslický z Ministerstva životního prostředí ČR přednáškou o klimaticko-energetické politice ČR v mezinárodním kontextu. V třetím bloku s názvem Budoucnost české energetiky bude mezi přednášejícími také Karel Kabele z ČVUT v Praze, který představí budovy s téměř nulovou spotřebou energie.
 

Kybernetická bezpečnost

O kybernetické kriminalitě včera, dnes a zítra je přednáškový cyklus, který v pátek 13. května 2016 od 13:00 do 15:00 zajistí Vladimír Smejkal v konferenčním sále č. 3. Přednášky Kyberkriminálníkem snadno a rychle se ujme Michal Valášek, programátor a odborník na počítačovou bezpečnost z firmy Microsoft Most Valuable Expert.
 
Oba odborníci se budou zabývat otázkami zločinů ve virtuálním prostoru, útoky proti technologickým systémům a prognózou dalšího vývoje kyberkriminality.
(ev)
 
Obr. 1. Výstaviště PVA Expo Praha je velmi dobře dostupné (zdroj: PVA Expo Praha)
Obr. 2. Veletrh For Industry je zaměřen na strojírenskou technologii