Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Jarní inovační vlna na hladině

Firma Dinel, s. r. o. – přední český výrobce elektronických systémů pro určování polohy hladiny a průtoku letos oslavuje dvacáté výročí vzniku a pro sérii jarních veletrhů přišla s několika novinkami.

 
Firma Dinel nabízí široký sortiment kontinuálních snímačů polohy hladiny, snímačů hladiny s limitním výstupem, tj. hladinových spínačů, indukčních průtokoměrů a odpovídajících převodníků a zobrazovacích a kontrolních jednotek. V článku jsou představeny novinky v oboru ultrazvukových a kapacitních hladinoměrů.
 

Ultrazvukové hladinoměry ULM-53 a ultrazvukové hladinové spínače ULS-53

Hladinoměry ULM-53 jsou tradičním výrobkem firmy Dinel, určeným ke kontinuálnímu měření polohy hladiny nejrůznější kapalin včetně odpadních vod a kalů v otevřených i uzavřených nádobách, jímkách, kanálech a žlabech. V této kategorii levných ultrazvukových hladinoměrů firma rozšířila sortiment i možnosti použití přístrojů a došlo i na některé změny v designu.
 
K dosavadní kontinuální verzi hladinoměrů nově přibyla varianta pro limitní detekci, která dostala označení ULS-53. Výstup je zde buď tranzistorový PNP (třívodičové připojení), nebo dvoustavový proudový 4/20 mA (dvouvodičové připojení). Dosavadní řada přístrojů ULM-53 s měřicími rozsahy do 2, 6, 10 nebo 20 m je nyní rozšířena o variantu s rozsahem do 1 m (obr. 1). Základní provedení mechanického připojení u varianty s měřicím rozsahem do 10 m bylo nově přebudováno z přírubového na závitové se šroubením G2 ¼". Nastavovat parametry hladinoměrů lze nyní dálkově při použití protokolu Modbus RTU, na místě pomocí tlačítek nebo magnetickým perem, popř. lze objednat přístroj v provedení bez nastavovacích prvků a zadat nastavení konkrétního měřicího rozsahu u výrobce. Stav hladinoměru indikují kontrolky stavu a postupu nastavování. Elektrické připojení je nově možné kabelovou vývodkou, vývodkou s chráničkou (tzv. husím krkem) nebo konektorem vybraným ze dvou typů. Kontinuální i limitní verze jsou k dispozici i v jiskrově bezpečném provedení, umožňujícím použít přístroje v prostředí s nebezpečím výbuchu.
 

Kapacitní hladinové spínače DLS-35 a kapacitní hladinoměry DLM-35

Kompletní přestavby se po osmnácti letech výroby dočkaly i tradiční univerzální kapacitní snímače DLS-27, určené ke snímání polohy hladiny kapalných a sypkých látek v nádržích, trubkách, zásobnících, silech apod.
 
Jejich současná inovovaná řada zahrnuje variantně jak limitní (DLS-35), tak i kontinuální verzi (DLM-35), které by postupně měly přístroje dosavadní řady nahrazovat. Zásadní odlišností je zjednodušené nastavování snímačů přikládáním magnetického pera na citlivé plošky na závěru přístroje (obr. 2). Rozšířeny jsou i možnosti elektrického připojení (konektor M12, plastová vývodka, vývodka s chráničkou, vývodka z korozivzdorné oceli). K dispozici je několik variant limitních výstupů (NPN, PNP, NAMUR). U kontinuální varianty je to 4 až 20 mA (dvouvodičově) nebo 0 až 10 V (třívodičově). Na výběr je několik druhů mechanických připojení, závitových nebo bezespárového typu Tri-Clamp. Obě varianty (kontinuální i limitní) budou dodávány v provedeních do normálního prostředí i do prostředí s nebezpečím výbuchu.
 

Inovovaný kapacitní hladinoměr pro měření nafty CLM-40

Zásadně inovován byl také kapacitní hladinoměr CLM-40, který zákazníkovi přináší novou přidanou hodnotu nabídkou možnosti přístroj nastavovat, nových variant připojení a možnosti zmenšovat délku měřicí elektrody. Měřicí rozsah se nastavuje (podobně jako u jiných nových výrobků značky Dinel) magnetickým perem na dvou citlivých ploškách na hlavici přístroje z korozivzdorné oceli. Pevné kabelové připojení je nově provedeno při použití flexibilní vývodky nebo vývodky s plastovou chráničkou. Užitečnou změnou je rovněž náhrada lepeného štítku laserovým gravírováním na víčku hlavice (obr. 3).
 

Kam pro další informace

Další informace lze získat na adrese www.dinel.cz či osobně při návštěvě expozice firmy Dinel na mezinárodním veletrhu Amper v Brně ve dnech 24. až 27. března 2015, hala V, stánek č. 4. 09. Firma Dinel bude v roce 2015 vystavovat také na veletrhu Hannover Messe, vodohospodářské výstavě Vodovody-kanalizace v Praze a na veletrhu Achema ve Frankfurtu nad Mohanem.
 
Obr. 1. Kontinuální ultrazvukový hladinoměr ULM-53 v provedení se jmenovitým měřicím rozsahem 1 m
Obr. 2. Hladinový spínač DLS-35N
Obr. 3. Kapacitní hladinoměr pro měření nafty CLM-40 v inovovaném provedení