Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Jak zlepšit digitální dovednosti zaměst-nanců?

Podle průzkumu trhu prováděného Svazem průmyslu a dopravy ČR od 8. prosince 2021 do 12. ledna 2022 stále více průmyslových firem vyžaduje, aby jejich zaměstnanci měli alespoň základní znalosti používání tzv. digitálních technologií. Celkem 80 % dotázaných podniků bude v příštích pěti letech potřebovat více zaměstnanců, kteří budou ovládat alespoň nějakou úroveň digitálních dovedností. Úroveň požadovaných digitálních dovedností přitom navíc poroste. Při jejich zlepšování by proto firmy uvítaly pomoc státu.

 

Během následujících pěti let poroste podle 80 % oslovených firem podíl zaměstnanců, od nichž budou podniky vyžadovat základní, uživatelskou, pokročilou i vývojářskou znalost digitálních technologií. Největší skok očekávají firmy u potřeby uživatelské znalosti. Umět pracovat např. s textovými editory, e-mailem nebo znát zásady kybernetické bezpečnosti bude muset umět většina zaměstnanců ve 42 % firem. Teď tuto znalost vyžaduje u většiny pracovníků 29 % podniků. Vzroste i význam pokročilé znalosti. Umět naprogramovat stroj, mít analytické a statistické myšlení a znát hlouběji počítačové programy budou firmy vyžadovat u stále většího počtu pracovníků.

Přestože přes 76 % firem pro zaměstnance organizuje interní nebo externí školení pro zlepšování digitálních dovedností, podniky by uvítaly pomoc a podporu státu. Například 61 % firem by zvažovalo využití digitálních školení a rekvalifikací poskytovaných úřadem práce, kdyby byly k dispozici.

„Firmy by také uvítaly, kdyby stát více podporoval firemní investice do školení digitálních dovedností, a to jak formou dotací, tak daňových úlev. Další vítanou pomocí by byl katalog státem garantovaných kurzů, který by umožnil i středním a menším firmám využít kvalitních zdrojů vzdělávání pro své zaměstnance. Právě menší podniky mají s ohledem na očekávaný růst významu digitálních znalostí mnohem menší možnosti zajistit svým zaměstnancům potřebná školení,“ vysvětluje Jiří Holoubek, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Svaz průmyslu a dopravy ČR proto nabízí Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR pomocnou ruku při diskusi o konceptu zmiňovaného katalogu garantovaných kurzů a také možnost využít zkušenosti již osvědčených přístupů některých členských firem. „Firmy už si uvědomují, že potřebují na digitalizaci lidi připravit. Vytvářejí studijní programy, aby se zaměstnanci mohli dál vzdělávat nebo si zvyšovat kvalifikaci, a to nejen v digitálních dovednostech. Dobrou zprávou pro firmy i zaměstnance je, že dnes již existují a jsou zdarma dostupné vzdělávací platformy, které nabízejí kvalitní a prověřené vzdělávací zdroje,“ připomíná Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

 

Jaké vzdělávací platformy a organizace jsou již na trhu?

Vzdělávací platformy některých předních technických společností, jako jsou např. IBM či Google, poskytují zdarma v rámci podpory vzdělávání a dovedností desítky kurzů. Absolventi těchto vzdělávacích programů si osvojili zásady kybernetické bezpečnosti, pochopili základy umělé inteligence, programování, digitálního marketingu, ale zlepšili si i tzv. měkké dovednosti, jako je kritické myšlení.

Vzdělávací program SkillsBuild, připravený společností IBM, nabízí kurzy rozdělené podle věkových skupin, při jejichž absolvování lze získat tzv. digitální odznaky – certifikáty, které prokazují absolvování kurzů. Podobný systém má také Grow with Google, jehož kurzy a nástroje mají českým firmám a jednotlivcům pomoci využívat internet k růstu jejich podnikání, nalezení práce a rozvoji kariéry. Firmy je mohou navíc použít pro rekvalifikace vlastních zaměstnanců. Obě platformy využívá ve svých kurzech i nezisková organizace Czechitas.

„Schopnost učit se novým věcem. To je dovednost, kterou zaměstnavatelé budou nejvíce požadovat. Právě proto organizujeme naše intenzivní semestrální kurzy Digitální akademie. Účastníci, kterými jsou často ženy, prokážou, že se umí učit a využívat nabyté dovednosti v praxi. Samozřejmě také roste požadavek zaměstnavatelů, aby jejich pracovníci měli alespoň základní digitální dovednosti. Ty učíme v našich krátkodobých kurzech, kde zároveň ukazujeme, že IT má mnoho možností uplatnění. Když účastníky některý obor zaujme, mohou své znalosti prohlubovat a vydat se třeba cestou vývoje webových aplikaci, analýzy dat nebo testování softwaru,“ říká ředitel Czechitas Ondřej Čejka.

 

Doporučení Svazu průmyslu

Podle Svazu průmyslu a dopravy ČR by aktivní zapojení relevantních ministerstev a úřadů nejen pomohlo k vytvoření kvalitního a ověřeného seznamu doporučených vzdělávacích zdrojů, ale především by pomohlo k systematickému zmapování znalostí a úrovní vzdělávání, které firmy v souladu s novými technologiemi potřebují řešit.

(jh)