Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Jak zavlažovat efektivně

Vzhledem k suchu je nyní aktuální budovat závlahové systémy, popř. nová vodní díla. Rozsáhlá zavlažovací síť (potrubní sítě, čerpací stanice a přiváděcí kanály), vybudovaná v Česku v 70. letech minulého století, zůstala zcela nevyužita a zchátrala do nepoužitelného stavu. Některá zařízení však fungují a pomáhají zemědělcům zavlažovat půdu v těchto suchých letech. Je ovšem třeba je modernizovat a připravit na nevyrovnaný ráz počasí, který klimatologové předpovídají. 

Příklad z praxe

Příkladem je řešení společnosti ABB pro čerpací zavlažovací stanici společnosti Vinofrukt v Pasohlávkách nedaleko Brna. Stanice je navržena pro zavlažování plochy 1 200 ha. Jde především o půdu pro pěstování zeleniny, sady, vinice a také pastviny. Výkon čerpací stanice je max. 1,3 MW a čerpaný objem vody může dosáhnout až 1 200 l/s. Řešení dodané ABB a realizované firmou Hydro-X zahrnuje čtyři reluktanční motory o výkonu 75 kW a měniče frekvence ACQ580. Očekávaná úspora je až 250 tis. korun ročně. Pořizovací cena rekonstrukce byla 1,8 mil. korun.

Ředitel Vinofruktu a majitel a provozovatel čerpací stanice Pavel Herko je spokojen: „Zvýšená automatizace nám přinesla snížení hlučnosti, odpadního tepla, zvýšení efektivity, snížení mzdových nákladů, spotřeby elektřiny, a hlavně snížení pracnosti.“

Pro efektivní zavlažovací zařízení, jakým je stanice v Pasohlávkách, jsou důležité moderní efektivní synchronní reluktanční elektromotory, snižující celkové ztráty až o 40 %. Jejich provoz je řízen měničem frekvence, který reguluje nejen otáčky, ale i odběr proudu. Čerpadla a další mechanické součásti musí být připraveny na větší objemy přečerpávané vody a nepřetržitý provoz, ale zároveň vzájemně zastupitelné a také variabilní, co se týče celkového objemu čerpání. Elektroinstalace a zařízení je nutné dimenzovat tak, aby byly schopny spolehlivě a dlouhodobě obsloužit mechanickou část a co nejvíce šetřit energii. 

(ed)

Obr. 1. Synchronní reluktanční motor ABB s měničem frek­vence