Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Jak vidí digitalizaci výroby v Asii

V říjnu 2023 pořádala tchaj-wanská společnost Advantech Co. konferenci ke 40. výročí svého založení. Advantech je jedna z největších technologických firem na Tchaj-wanu. Její obrat v loňském roce činil 2,2 miliardy amerických dolarů, zaměstnává 8 000 pracovníků a vlastní více než 60 dceřiných firem po celém světě. Z původního výrobce průmyslové výpočetní, řídicí a komunikační techniky se firma Advantech vypracovala na přední světovou společnost v oblasti inteligentních systémů a internetu věcí (IoT). Provozuje i vlastní platformu PaaS/SaaS (Platform as a Service/Software as a Service) pro průmyslové účely.

 

Konference v Tchaj-peji nebyla jen setkáním partnerů a distributorů. Jejím hlavním tématem byla budoucnost digitalizace výroby, tedy téma, které rezonuje i v Evropě. Kromě prezentací partnerů firmy Advantech, jimiž jsou např. Microsoft, IBM nebo NVIDIA, nabídla účastníkům i příležitost k zajímavým privátním diskusím s lidmi z oboru průmyslové automatizace z celého světa.

 

Průmyslové metaverzum

Digitalizace průmyslu má, jak prezentovala paní Cathy Yehová, vedoucí skupiny produktového managementu pro průmyslové metaverzum ve společnosti Microsoft, vrcholit prolínáním reálného a virtuálního světa. Od tohoto konceptu se očekává vyšší výkon průmyslu při nižších nákladech a potřebě pracovní síly. Ve virtuálním světě s podporou umělé inteligence inženýři zpracují přípravu výroby, namodelují její optimální řízení a otestují je bez nákladů na náběh a ustálení výrobního procesu na požadovaných parametrech. Jako hlavní nástroj pro tyto procesy bylo představeno průmyslové metaverzum (Industrial Metaverse) společnosti Microsoft.

O cílovém stavu průmyslu 4.0, tedy distribuci výroby, využití softwarových agentů a řízení procesu výroby výrobkem, se na konferenci téměř nemluvilo. V Asii se totiž soustředí na dostupná praktická řešení. Ale dovedu si představit využití průmyslového metaverza i v této souvislosti.

 

Umělá inteligence věcí

Technickým prostředkům OT (Operational Technology – tento pojem se v průmyslu používá jako protějšek k informačním technologiím – IT, Information Technology) kralují společně internet věcí, edge computing a umělá inteligence v pozadí podporovaná softwarově definovanými sítěmi (SDN – Software Defined Network).

Internet věcí (IoT – Internet of Things) jako komunikační infrastruktura doplněná o umělou inteligenci konvertuje na AIoT (Artificial Intelligence of Things). AIoT je pro Advantech prostředkem naplnění firemní mise Enabling an Intelligent Planet.

 

Edge AI: umělá inteligence v edgeových serverech

Edgeové výpočty, edge computing, pravděpodobně znamenají přiznání ústupu od cloudových výpočtů, které byly až nekriticky prosazovány zhruba před deseti lety. Spojení lokálních a cloudových výpočtů se v současné době považuje za nejperspektivnější cestu efektivního průmyslového řízení. Edge a IoT jsou úzce svázány, v souvislosti s umělou inteligencí se objevuje i termín Edge AI. Výhodou Edge AI, tedy aplikací umělé inteligence v edgeových serverech, má být velká rychlost a malá latence lokálních výpočtů, což jsou nutné předpoklady pro řízení průmyslových procesů. Na konferenci však byly představeny zatím jen aplikace související se strojovým viděním, tedy učící se klasifikátory, jaké se v průmyslu objevují už několik let. Výhody edge mohou spočívat v propojení s generativní AI v cloudu, např. při trénování pomocí augmentovaných dat.

 

Generativní AI a její platformy

O umělé inteligenci se mluvilo hodně. V anketě, kterou pořadatel konference uspořádal, zvolili účastníci téma využití generativní AI v průmyslu jako nejdůležitější trend budoucnosti. Microsoft Azure AI a Microsoft Copilot byly v této souvislosti na konferenci představeny (Copilot však poněkud nepřesvědčivě) jako vhodné integrující platformy. Zazněly i charakteristické námitky ohledně problémů chyb a halucinací, které generativní AI občas produkuje. To je téma, které ještě způsobí technikům mnoho vrásek. Protože jsme byli v Asii, nemluvilo se o státních regulacích AI, což je téma, které hýbe současnou Evropou a Spojenými státy. Ovšem v případě použití platforem představených firmou Microsoft budou mít i státní regulace svou váhu.

 

Softwarově definované sítě

Softwarově definované sítě (SDN, Software Defined Network) jsou dalším stupněm virtualizace. Nejde však o virtuální sítě, jak jsou známé např. z VPN (Virtual Private Net­work). Spíše se podobají cloudové virtualizaci serverů. Přístup k SDN je úplně odstíněn od síťového hardwaru. Uživatel ani správce už nevidí např. switche, routery ani jiný hardware. Administrátor již nenastavuje zařízení, ale vlastnosti datových toků. Má přístup pouze k tzv. aplikacím, které mohou spravovat různé aspekty SDN: pravidla řízení přístupu, zabezpečení a další.

SDN budou využívány spíše v OT než v IT. A také zde se objevují obavy: hlavní slabinou je, jak se zdá, řízení SDN z centrálního řídicího serveru sítě.

 

Kybernetická bezpečnost bude rozhodující

Digitalizaci výroby je věnována velká pozornost, nejen v Asii. Firmy si od ní slibují snížení nákladů a nové příležitosti, které by ukončily stagnaci trvající od covidové epidemie. Snížení vývojových a výrobních nákladů však může být zaplaceno zvýšením nutných nákladů, např. právě na kybernetickou bezpečnost. Poměr přínosů a nákladů rozhodne, zda se digitalizace výroby stane úspěchem, nebo noční můrou.

 

Hledání nových trhů

V Asii je také velkým otazníkem Čínská lidová republika, její ekonomický pokles a nepředvídatelné chování v obchodu a politice. Asijští výrobci i investoři se proto rozhlížení po jiných perspektivních trzích i investičních možnostech. Mluví se o Indii, Vietnamu, Filipínách nebo Indonésii. Naneštěstí to vypadá, že Evropa se svými přísnými a stále se rozšiřujícími regulacemi úplně všeho a narůstajícím ochranářstvím již v těchto plánech nemá místo. Toto zjištění se pro mě, bohužel, stalo nejvýraznějším zážitkem z konference.

 

Otto Havle, ELA Blockchain Services

 

Obr. 1. Úvodní slovo pana K. C. Liu, jednoho z pěti zakladatelů společnosti Advantech Co., v současné době prezidenta společnosti

Obr. 2. Konferenci dominovaly přednášky o trendech

Obr. 3. Softwarově definované sítě představují budoucnost, jen budou-li bezpečné