Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Jak ušetřit na veletrhu?

Mnoho firem se v současnosti potýká s nedostatkem volných finančních prostředků, ale zároveň si uvědomuje, že neúčastí na veletrhu by svou situaci a budoucí vyhlídky dále zhoršilo. Společnost Veletrhy Brno vychází firmám postiženým ekonomickou krizí vstříc a nabízí jim konkrétní pomoc v podobě akčních cen a speciálních bonusů.
 

Přihlášky za zvýhodněnou cenu až do konce května

Strojírenství patří k odvětvím, na které re­cese dolehla nejtíživěji. Velká část firem čelí poklesu poptávky nebo se obává zmenšení ob­jemu zakázek v dalším období. Někteří tradič­ní vystavovatelé MSV z tohoto důvodu roz­hodnutí o účasti na veletrhu stále odkládají, popř. hledají nové a efektivnější formy své účasti. Společnost Veletrhy Brno proto přistou­pila k mimořádnému prodloužení období, ve kterém je možné podat přihlášku k účasti za zvýhodněnou cenu za výstavní plochu. Vysta­vovatelé veletrhů MSV a Transport a Logisti­ka tuto možnost mají až do 30. května 2009.
 
Dalším mimořádným opatřením, které průmyslovým firmám usnadní rozhodování o účasti, je snížení záloh za výstavní plochu. U stánků do 20 m2se letos požaduje zálo­ha ve výši 20 %, u stánků do 100 m2ve výši 15 % a firmy s největšími expozicemi, nad 100 m2, zaplatí předem pouze 10 %. Přihláš­ka k účasti tak nebude vystavovatelům vázat více disponibilních finančních prostředků, než je nezbytně třeba.
 

Program Benefit 2009

Program Benefit 2009 nabízí novým i již přihlášeným vystavovatelům mnoho výhod, které mohou účast na veletrhu významně zlevnit. Skladba bonusů přitom vychází z prů­zkumů realizovaných v minulých ročnících a zaměřuje se na oblasti, které byly vystavo­vateli nejčastěji kritizovány.
 
Vystavovatelé jistě přivítají dvacetipro­centní cenové zvýhodnění přívodů elektric­ké energie i stlačeného vzduchu. Současně se o 15 % zlevňují manipulační práce v are­álu výstaviště, které využívají zejména firmy s rozměrnějšími exponáty.
 
Další výhodou pro účastníky letošního ročníku je připojení WiFi zdarma a možnost bezplatného parkování na mimoareálových parkovištích nebo v hale Expoparking; na­bídka je omezena pouze kapacitou.
 
Uspořit lze také na pronájmu výstavní plochy. Jestliže firma nechce investovat do rozsáhlé expozice, může zaujmout patro­vým stánkem, který zaručeně upoutá pozor­nost návštěvníků. Patrovou plochu lze letos pronajmout s 50% cenovým zvýhodněním.
 
Reklama v areálu výstaviště je nabízena s 20% slevou; vztahuje se na pronájem re­klamních ploch a nosičů i na realizaci reklamních aktivit.
 
Zcela zdarma budou firemní pozván­ky s poukazem na volný vstup – oblíbený marketingový nástroj vystavovatelů, kte­rý využívá až 25 % oslovených adresátů. Za uplatněné pozvánky letos nebude vysta­vovatelům účtován žádný doplatek, takže mohou oslovit více svých zákazníků a ob­chodních partnerů.
 

Vystavovat je třeba i v době recese

Zkušenosti ukazují, že rezignovat na mar­ketingové aktivity znamená přiznat porážku. Pořadatelé MSV ve srovnání se stejným ob­dobím loňského roku registrují přibližně de­setiprocentní pokles přihlášených firem. Potě­šitelný je však zájem vystavovatelů ze zahra­ničí, např. z Německa, Nizozemí, Švýcarska, Francie, Itálie, Polska a Ruska, ale také z asij­ských zemí.
 
Vystavovatelé oceňují především to, že MSV přitahuje pozornost stotisícové od­borné klientely nejen z České republiky, ale z celé střední Evropy. Z výzkumů vy­plývá, že 26 % návštěvníků MSV přichá­zí na veletrh nakoupit produkty a služby a 55 % návštěvníků sem přijíždí za obchod­ními jednáními a navazovat nové obchodní kontakty. To je ohromný potenciál a firmy, které se umí na veletrh připravit a zajímavě představit své produkty, z toho mohou hod­ně vytěžit. Výjimkou určitě nebude ani le­tošní ročník, třebaže pořadatelé vzhledem k ekonomické situaci očekávají méně oká­zalé expozice. Může to být dokonce impulz pro menší firmy, které dosud nenašly odva­hu prezentaci na velkém mezinárodním ve­letrhu vyzkoušet.
(Veletrhy Brno)