Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Jak eliminovat rušení v průmyslových bezdrátových sítích

Siemens rozšířil nabídku speciálních funkcí pro své průmyslové bezdrátové sítě Industrial Wireless LAN – IWLAN o funkci iHop. Nová funkce zajišťuje spolehlivý přenos dat i v prostředí, kde dříve hrozil vznik interferencí s jinými bezdrátovými sítěmi typu IWLAN.
 
Při provozu sítě IWLAN se objevují interference především vlivem odrazů signálu od překážek nebo v důsledku provozu jiných sítí WLAN v pásmu 2,4 GHz. Přístupový bod průmyslové bezdrátové sítě IWLAN (AP – Access Point) rozpozná tyto interference díky nové funkci iHop, která průběžně analyzuje rádiový signál. Přístupový bod na základě výsledků této analýzy může přejít na jiný, méně zarušený kanál. Skokové přechody jsou tak rychlé, že přenos dat není změnou frekvence nijak ovlivněn. Jestliže se interference vyskytují v celém frekvenčním rozsahu 2,4 GHz, je dokonce možné přejít do pásma 5 GHz. Komponenta iHop je funkčním rozšířením využívajícím standardní čipové sady pro sítě typu IWLAN.
(js)