Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

IWLAN pro průmyslovou výrobu

číslo 12/2005

IWLAN pro průmyslovou výrobu

Společnost Siemens pokračuje ve vývoji techniky pro bezdrátové sítě WLAN provozované v průmyslovém prostředí. O těchto komunikačních sítích, označovaných IWLAN (Industrial Wireless Local Area Network) a umožňujících realizovat spolehlivý přenos dat v průmyslových podnicích, referuje časopis Pictures of Future, vydávaný společností Siemens.

Za hlavní výhody IWLAN jsou označeny možnosti nahradit drahé kabelové rozvody, zlepšit produktivitu a kvalitu výroby, snížit náklady a zlepšit pracovní prostředí. Nová technika se začíná používat v různých odvětvích průmyslu. Příklad na obr. 1 je z automobilového průmyslu, ze závodu firmy Volkswagen v Emdenu (SRN). Siemens má ve vývoji a využití IWLAN před svými konkurenty náskok více než jeden rok.

Obr. 1.

Obr. 1. Použití IWLAN ve firmě Volkswagen (závod v Emdenu, SRN) pro ovládání montážní jednotky

Sítě WLAN, které jsou již běžně instalovány v mnoha obytných domech i administrativních budovách, nejsou pro průmyslové prostředí tím nejlepším řešením. Je to proto, že v době, kdy se po síti přenáší velký objem dat, musí ostatní účastníci připojení na bezdrátovou síť čekat. To by mohlo způsobit, že např. automatický vysokozdvižný vozík, který měl zastavit u skladového regálu, bude pokračovat dále, protože nedostane včas pokyn k zastavení. Nebo robot, který vykonává určitou výrobní operaci, může dostat důležitý pokyn z řídicího systému příliš pozdě.

To je důvod, proč výzkumní pracovníci vyvinuli softwarové postupy, jak pro tyto řídicí příkazy vyhradit určitou část přenosového pásma. Počet opakovačů a retranslačních antén zase musí zajistit dostatečnou kvalitu signálu. Data jsou chráněna dokonale propracovanými šifrovacími algoritmy. Vzhledem k tomu, že se data mezi pohyblivými částmi strojů nadále nepřenášejí pomocí flexibilních kabelů, vlečných řetězů a sběrných kroužků, které se provozem opotřebovávají, není nutné se starat o jejich údržbu, a tím klesá potřeba odstávek a zvyšuje se produktivita výroby. Použití bezdrátových sítí také pomáhá zlepšit ergonomii pracoviště: např. automatická montážní jednotka na obr. 1 se podle pokynů předávaných prostřednictvím bezdrátové komunikační sítě automaticky přesouvá na správnou pozici a obsluha jí nemusí pohybovat ručně. Navíc jsou do řídicího systému přenášeny údaje o tom, které kroky pracovního postupu již byly vykonány, a obsluha je upozorněna na případné opomenutí. To přispívá ke zlepšení kvality výroby.

Dosah sítě IWLAN je přibližně 30 m v budovách a 100 m ve venkovním prostředí. Komponenty mohou pracovat při teplotách od –20 °C a nevadí jim ani vlhko, a jsou tedy vhodné i pro venkovní prostředí, např. pro řízení pohybu portálových jeřábů na kontejnerových překladištích.
[IWLAN Improving Industrial Production. Siemens Innovation News, prosinec 2005.]

(As)