Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

ITS Prague 2007 – konference o telematice

ITS Prague 2007 – konference o telematice

V hotelu Olšanka proběhla ve dnech 15. a 16. května 2007 mezinárodní konference s doprovodnou výstavou o dopravní telematice ITS Prague 2007. Konferenci pořádají jednou za dva roky dva organizátoři, Sdružení pro dopravní telematiku (SDT) a vydavatelství Technologies & Prosperity. Název konference lze vysvětlit tím, že pro obor dopravních systémů se v USA a Japonsku vžil pojem Intelligent Transportation Systems – ITS, zatímco v Evropě vznikl název telematika složením slov telekomunikace a informatika. Dopravní telematika se od šedesátých let minulého století vyvinula v technicky zajímavý a bohatý obor, který má velký význam pro hospodářství. Dokladem toho je, že konferenci zahájil ministr dopravy ČR Aleš Řebíček a v sekci Strategie dopravy a ITS vystoupili tři jeho náměstci, kteří objasnili budoucí rozvoj dopravní infrastruktury ČR, její financování a úkoly inteligentních dopravních systémů. Strategii Evropské unie v dopravní telematice vysvětlil Guido Müller z Evropské komise (obr. 1).

Konference poskytla účastníkům přehled především o tom, jak se telematické systémy uvádějí do praxe a jaké jsou s nimi zkušenosti. Na silnicích se starají o řízení dopravy a její bezpečnost. Proto si řidiči zvolna zvykají na to, že jim pokročilá technika kontroluje rychlost (obr. 2), snímá registrační značku a monitoruje dopravní přestupky. Odborníci demonstrovali, jak je zajištěna bezpečnost v dálničních tunelech nebo na železničních přejezdech a jak lze sledovat přepravu nebezpečných nákladů. Celá jedna sekce byla věnována elektronickým platebním systémům, které se používají na výběr silničního mýta i poplatků za vjezd do měst.

Jedna z osmi sekcí konference ITS Prague 2007 byla věnována výzkumu. Byl zde představen zajímavý projekt spolupráce Dopravní fakulty ČVUT v Praze se společností Škoda Auto, a. s., na inovaci magisterského studijního oboru inženýrská informatika v dopravě a spojích. Záměrem je lepší zacílení studijního programu na skutečné potřeby průmyslu. Změny by měly vést k tomu, aby byli absolventi lépe připraveni uplatnit se v prostředí podniku na výrobu automobilů. Další příspěvky z univerzitního výzkumu byly zaměřeny na konkrétní řešení. Užitečným podnětem pro praxi by mohla být například přednáška o rozpoznání mikrospánku pomocí fuzzy metodiky.

Zajímavá byla i doprovodná výstava, na níž představily svá telematická řešení četné firmy, jako jsou Eltodo, Kapsch nebo TTC Marconi. Na výstavě byly představeny dva systémy zabezpečení a řízení dálničních tunelů. Své řešení v tunelu Valík na dálnici D5 z Prahy do Rozvadova zde prezentovala firma Teco, zatímco řídicí systém v tunelech Panenská a Libouchec na dálnici D8 z Prahy do Drážďan byl k vidění ve stánku firmy Spel.

(ev)

Obr. 1. Přednáška zástupce Evropské komise Guido Müllera na konferenci ITS Prague 2007
Obr. 2 Sledování rychlosti vozidel na dálnici (foto Filip Linhart, Telefónica O2)

Příspěvek lze ve formátu PDF stáhnout zde