Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

ISA ustavila komisi SP103 pro FDT

ISA ustavila komisi SP103 pro FDT

Na letním zasedání vedoucích představitelů organizace ISA ve Scottsdale v Arizoně, USA, byla 25. června 2007 ustavena dvanáctičlenná komise SP103 Field Device Tool lnterface Specification. Její zřízení schválila rada ISA pro standardy a směrnice (ISA Standards&Practices Board) v lednu 2007, přičemž úkolem je vytvořit standard umožňující integrovat softwarový nástroj určený pro libovolnou průmyslovou komunikační sběrnici, provozní přístroj nebo řídicí subsystém do jednotného inženýrského programového prostředí pokrývajícího celý životní cyklus automatizačního systému v závodě. Cílem je dosáhnout úspor při projektování, uvádění do chodu, provozování a údržbě zejména systémů pro řízení spojitých technologických procesů.

Zatímco pracovní skupina SC65E WG4 v IEC připravuje mezinárodní standard IEC 62453 Field Device Tool (FDT), úkolem komise SP103 bude pomáhat navenek odpovědnému orgánu U.S. TAG (US Technical Advisory Group), jehož činnosti zaštiťuje rovněž ISA (ISA-SPTAG65E, System Engineering & Management). Komise SP103 má být aktivním jádrem orgánu U.S. TAG a má mu pomáhat najít v USA potřebné experty na danou problematiku. Na ustavující schůzi byly znovu probrány účel a rozsah činnosti komise, definován její statut a dohodnuty nutné organizační záležitosti. Kandidátem na funkci předsedy komise je Ahmad Zahedi z firmy Flowserve, který úkol komise shrnul slovy: „Trh stále naléhavěji potřebuje otevřené standardy a FDT je významným příspěvkem k uspokojení požadavků uživatelů. Očekávám, že příspěvek komise ISA-SP103 ke standardizačnímu úsilí IEC nebude jiný než vynikající.“ Následující schůzka komise se uskuteční na výstavě ISA Expo 2007 v texaském Houstonu 2. října 2007.

Zájmová skupina FDT Group (http://www.fdtgroup.org) poskytne komisi ISA-SP103 v jejím úsilí o rozšíření metody FDT v USA i jinde veškerou možnou technickou i organizační podporu.
[Tisková zpráva FDT Group, 11. srpna 2007.]

(sm)

Příspěvek lze ve formátu PDF stáhnout zde