Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

ISA a IEC zveřejnily specifikace generální a místní receptury

číslo 4/2005

ISA a IEC zveřejnily specifikace generální a místní receptury

První veřejně dostupná specifikace (Publicly Available Specification – PAS) vytvořená IEC ve spolupráci s ISA stanovuje model generální a místní receptury, který přispívá k dosažení neměnné kvality výrobních procesů. V principu mohou být tyto receptury kdekoliv okopírovány, což umožňuje výrobcům s mnoha výrobními závody všude vyrábět produkty téže kvality. Význam takového přístupu pro efektivitu výroby (snížením nákladů na výrobu) a spokojenost zákazníků je výrobcům zřejmý. Vydáváním významných dokumentů formou PAS vychází IEC vstříc zejména výrobcům, kteří se na předpokládaný budoucí standard mohou orientovat v předstihu, již v průběhu formální schvalovací procedury, předcházející vydání mezinárodní normy. Běžně se očekává, že z PAS během několika let vzniknou odpovídající standardy IEC. Často tedy IEC PAS zaznamenává průmyslový de facto standard, který může být následně přetvořen v de iure mezinárodní standard. Právě dlouhá doba do vzniku mezinárodního standardu byla podle poradenské společnosti ARC Advisory Group hlavním důvodem k tomu, aby IEC vydala jako PAS normu ISA-88.00.03-200 Batch control, Part 3: General and site recipe models and representation, a tak umožnila její využití v průmyslu dříve, než bude formálně vydána jako mezinárodní standard IEC.
[ARC News, 21. ledna 2005.]

(sm)