Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

ISA 100 se poohlíží po automatizaci nespojité výroby

Výbor ISA 100, již delší dobu úspěšně připravující otevřený standard pro bezdrátový přenos dat při sledování a řízení spojitých technologických procesů, ustavil pomocnou skupinu, která se bude zajímat o bezdrátový přenos z hlediska automatizace továren s nespojitými výrobními procesy. Telekonference konaná za účasti zástupců společností Procter & Gamble, General Motors a Ford dala souhlas k zahájení příprav průzkumu rýsujících se možností a požadavků v této oblasti, které se výrazně liší od těch, jimiž se v současné době zabývá hlavní výbor ISA 100 se svými současnými skupinami.
 
Pomocná zájmová skupina provede průzkum trhu, přičemž cílem je stanovit celkový rozsah zájmů dané komunity, identifikovat zainteresované skupiny a analyzovat možné přínosy od ostatních organizací. Bude na základě případových studií a současného úsilí vyvíjeného ostatními organizacemi posuzovat, zda existuje zaručený zájem o vývoj standardů pod vedením ISA. Zjistí-li, že ano, připraví veškerou agendu, včetně časového plánu, potřebnou ke vzniku řádné pracovní skupiny, která poté vypracuje odpovídající nový standard pro oblast nespojité výroby a předloží ho ke schválení na příslušných úrovních organizací ISA a ANSI.
[The Industrial Ethernet Book, březen 2008.]

(sk)