Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

IS/IT pro průmysl

číslo 12/2006

IS/IT pro průmysl

Firma AD&M od roku 1994 organizuje odborné semináře, konference a firemní dny s tematikou informačních a řídicích systémů a techniky v průmyslu. Za tu dobu uspořádala více než šedesát akcí.

V rámci jejího nového projektu ISTI (Information Systems and Technologies for Industry) se ve dnech 28. 2. až 1. 3. 2007 uskuteční v Konferenčním a sportovním centru Nymburk konference s výstavou ISTI Forum 2007. Cílem konference je v ucelené formě nabídnout odborníkům z průmyslu komplexní informace o produktech, službách a referencích v oblastech:

  • IS pro podnikovou úroveň řízení – ekonomické systémy (ekonomika, finance, účetnictví), obchodní a marketingové systémy, IS pro plánování výroby (ERP), manažerské informační systémy, IS pro podporu správy majetku (EAM, GIS), řízení vztahů se zákazníky (CRM, help desk), IS pro podporu servisu, řízení dodavatelského řetězce (SCM), řízení dokumentace, IS pro podporu vztahů se zaměstnanci,

  • IS výroby – MES, krátkodobé plánování výroby a alokace zdrojů, sběr a archivace dat z procesu, sledování toku výroby, genealogie produktu, dispečerské řízení výrobních jednotek – řídicí systémy, vizualizace, HMI, řízení údržby, optimalizace podnikových procesů, řízení kvality, analýzy výkonnosti, odhlašování výroby a práce, docházkové systémy, řízení výrobní dokumentace,

  • IS pro podporu životního cyklu produktů (PLM) – nástroje pro vývoj a návrh výrobků – CAD, CAM, technické výpočty, technická příprava výroby, IS pro řízení projektů,

  • služby spojené s realizací a provozem IS ve společnosti – systémová integrace, outsourcing IS, vývoj softwaru na zakázku, vývoj internetových aplikací, projektové a konzultační služby, dodávky sítí, výpočetní a kancelářské techniky.

Bližší informace včetně přihlášky jsou dostupné na webové adrese http://www.istiforum.com

(ed)