Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

IS 4 Industry Forum 2009

Optimalizace a zefektivňování chodu podniku jako celku jsou trvale podmínkami jeho ekonomického přežití. Tomuto tématu se dlouhodobě věnuje odborná konference IS 4 Industry Forum. Její letošní téma Efektivní podpora podnikových procesů zahrne jak podnikové procesy s největší přidanou hodnotou, tak i procesy podpůrné, ale v důsledku také velmi významné. V souhrnu jde zejména o oblasti jako marketing a obchod (včetně e-commerce), výroba (plánování a odhlašování výroby, řízení kvality, dispečerské řízení výrobních jednotek, genealogie produktů atd.), logistika (sklady, doprava), inovace (vývoj produktů, technická příprava výroby), ekonomika a finance, lidské zdroje (např. docházkové systémy), řízení podniku (včetně MIS, KPI) a správa majetku (evidence, údržba, hmotný i nehmotný majetek atd.).
 
Na konferenci IS 4 Industry Forum 2009 budou diskutovány jak komplexní přístupy a systémy, tak i specializované produkty, které představí společnosti ANeT-Advanced Network Technology, Adam, Com Plus CZ, CSB-System CR, Humusoft, Ipesoft, K2 atmitec, Merz, NetDirect, Siemens, TPV group a Vema.
 
Konference IS 4 Industry Forum 2009 se uskuteční 4. až 5. března 2009, tradičně v Konferenčním a sportovním centru Nymburk. Bližší informace jsou k dispozici na www.is4industry.eu/forum. Uzávěrka přihlášek je 27. února 2009. Ceny pro účastníky jsou oproti minulým letům nižší a lze využít slevy. Konference nabízí příležitost k seznámení se s novinkami, trendy a zkušenostmi v daném oboru a k detailní diskusi s přítomnými odborníky.
(pa)