Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

IQRF Summit 2019

Ve dnech 9. až 10. dubna 2019 se v Praze v hotelu Clarion uskuteční již čtvrtý ročník konference o internetu věcí s bezdrátovou komunikační technologií IQRF® (www.iqrfsummit.org).

Za poslední rok se událo mnohé jak ve vývoji samotného standardu IQRF, tak v rozvoji projektů s IoT, které jsou na něm postavené. Účastníci konference se mohou kromě prezentací a praktických ukázek těšit také na neformální večeři, kde budou moci s profesionály probrat své nápady. Vstupenky se slevou „early bird“ je možné objednávat do 31. ledna 2019.

Na fotografie, videozáznamy, prezentace a zprávy z minulého ročníku se zájemci mohou podívat na www.iqrfsummit.org/2018.

Komunikační technologie IQRF je díky svým vlastnostem vhodná k použití v projektech vyžadujících spolehlivý a bezpečný bezdrátový přenos dat, a to obousměrně. Je vhodná pro uživatele, kteří potřebují zařízení občas aktualizovat, komunikovat s nimi po skupinách, ovládat je či z nich sbírat data, nebo pro ty, kteří vyžadují kromě vzdáleného přístupu rovněž lokální autonomii nezávislou na internetu. Předností IQRF je také malá spotřeba komunikujících zařízení.

IQRF je ověřený standard pro bezdrátovou komunikaci, která může být snadno integrována do jakéhokoliv elektronického produktu, a to díky připraveným transceiverům, což výrazně zkracuje dobu uvedení na trh. Zařízení, která komunikují stejným jazykem pomocí příkazů IQRF DPA, jsou plně interoperabilní.

IQRF je komplementární k dalším komunikačním standardům (mobilní přenos, WiFi, Ethernet), využívá současnou komunikační infrastrukturu a umožňuje lokální autonomii v bezdrátové síti mesh. Technika s komunikací IQRF je snadno použitelná, bezpečná a interoperabilní, což dovoluje budovat sítě s mimořádně malou spotřebou a perfektními technickými parametry. Transceivery IQRF komunikují obousměrně rychlostí 20 kb/s a mohou být spravovány na dálku.

Online IQRF repozitář obsahuje všechny potřebné informace o všech produktech certifikovaných na interoperabilitu podle specifikací IQRF. Aplikace, brány a cloudy mohou získat informace o zařízeních podle identifikátoru HWPID, který produkt obsahuje. V repozitáři lze najít seznam zařízení, popisné informace o nich, ovladače a aktualizační balíčky.

Komunikační standard IQRF je možné využít v oblasti chytrých měst při řízení dopravy, sledování parkování a průjezdu vozidel, zajištění bezpečnosti na železnicích nebo monitorování venkovního ovzduší. V oblasti chytrých budov může přenášet hodnoty parametrů vnitřního ovzduší, zajistit komunikaci pro automatické řízení vzduchotechniky nebo ovládání světelných a tepelných podmínek v budovách.

V průmyslu může fungovat jako komunikační infrastruktura pro řízení průmyslových budov, přenos hodnot diagnostických veličin či informací o pozici strojů ve výrobních halách nebo ke sledování bezpečnosti práce.

Případové studie již realizovaných projektů zájemci najdou na webu sdružení IQRF Alliance: www.iqrfalliance.org/case-studies. Mnoho dalších projektů se realizuje a s nimi se budou moci seznámit právě účastníci konference IQRF Summit.

(ed)