Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

IPSO prosazuje IP pro sítě senzorů a akčních členů v elektroenergetice

V polovině září 2008 oficiálně vzniklo významné nové sdružení pro oblast průmyslových sítí s názvem Internet Protocol for Smart Objects Alliance (IPSO). Jeho cílem je podporovat použití protokolu IP (Internet Protocol) ke komunikaci mezi různými fyzickými objekty, konkrétně malými senzory a akčními členy používanými v energetice, dopravě a ve všech oblastech automatizace (budovy, továrny, domácnosti).
 
Z dodavatelů je členem IPSO na prvním místě síťový gigant Cisco Systems následovaný firmami Silver Spring Networks, Dust Networks, Arch Rock Corporation, GainSpan atd. Firma Silver Spring Networks má s elektrárenskou společností Pacific Gas & Electric uzavřen v rámci jejího programu AMI (Advanced Metering Infrastructure) kontrakt na dodávku místních bezdrátových sítí za asi 250 milionů amerických dolarů a další tři uvedené firmy jsou pokládány za vedoucí subjekty v oblasti sítí senzorů s malou spotřebou.
 
Zakládajícími členy IPSO z řad uživatelů jsou dvě elektrárenské společnosti – Duke Energy z USA a Electricité de France (EdF). To ukazuje na růst zájmu o použití IP v inteligentních rozvodných sítích a moderních systémech pro odečet spotřeby energie. V budoucnu by takto mělo být navíc možné v jednotné komunikační síti na dálku automaticky sledovat stav rozvodné sítě, distribuovat automatizační úlohy a pružně reagovat na aktuální požadavky.
 
Státem vlastněná EdF má v porovnání s energetickými firmami v USA velkou výhodu v tom, že strategicky rozvíjela jadernou energetiku, z níž v současnosti pochází asi 80 % jí vyrobené elektřiny. Francie nyní připravuje na období 2012 až 2016 zavedení nové infrastruktury pro dálkové odečty s velkým pilotním projektem, který má být spuštěn během příštích šestnácti měsíců.
 
Vznik sdružení IPSO může elektrárnám v USA pomoci při prosazování IP při modernizaci způsobů odečtu a zavádění inteligence do elektrorozvodných sítí. Jde mj. i o vytvoření alternativy k již používané technice ZigBee, která je v dané oblasti zatím bez konkurence. Poradenská společnost ARC je toho názoru, že IPSO uspěje v USA v programech AMI a že navíc může vyřešit problém interoperability na aplikační úrovni způsobem obecně vhodným pro malá a levná koncová
zařízení.
[FORBES, H.: New Organization Promotes IP for Sensor Networks. ARCwire, 19. září 2008.]
(sk)