Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Invensys Triconex s certifikátem TÜV: bezpečnější správa alarmů i ruční ovládání

Společnost Invensys Operations Management rozšířila řídicí a bezpečnostní funkce svého systému Triconex®. Software Triconex Safety View umožňuje účinnou správu alarmů a manuální ovládání systémů. Jde o první software této kategorie, který získal certifikát společnosti TÜV Rheinland podle směrnice IEC 61508 Systematic Capability 3 pro použití provozech s funkční bezpečností na úrovni SIL 3. Kromě toho bezpečnostní systémy Triconex Trident® a Triconex General Purpose nyní podporují i univerzální architekturu OPC, která dále rozšiřuje jejich konektivitu.

„Naše nové produkty série Triconex umožňují snížit rizika vznikající při dočasné deaktivaci bezpečnostních systémů během spouštění a vypínání procesů, jakož i rizika spojená s integrací bezpečnostních systémů pocházejících od různých výrobců. Tyto produkty umožňují modernizovat stávající zařízení propojením obchodních a výrobních procesů, odstraňují tradiční překážky spolupráce a dávají více pravomocí nejcennějším zdrojům našich zákazníků – jejich zaměstnancům,“ uvedl Gary Freburger, prezident systémové divize společnosti.

Triconex Safety View poskytuje nejvyšší úroveň funkční bezpečnosti pro kritické úlohy správy alarmů a zlepšuje celkový přehled o situaci. Přináší také lepší viditelnost rizik spojených se spouštěním a ukončováním procesů a dalšími důležitými přechodnými fázemi, které musí být řízeny personálem závodu. Aplikace Safety View upozorňuje na změny stavů procesu, které vyžadují okamžitou pozornost, čímž operátorům, technikům údržby a dalším pracovníkům poskytuje lepší přehled o procesu tak, aby dokázali eliminovat rizika, optimalizovat náklady a zvyšovat výkonnost zařízení. Aplikace je vytvořena pomocí platformy ArchestrA® System a softwaru Wonderware® InTouch® HMI, které byly přizpůsobeny speciálně pro bezpečnostní aplikace.

„Tím, že systém Triconex Safety View operátorům, technikům údržby a vedoucím směn zřetelně prezentuje alarmy první úrovně a zároveň veškerá bezpečnostní zařízení, která jsou v režimu manuálního ovládání, výrazně snižuje pravděpodobnost neplánovaných prostojů a následných výpadků výroby,“ uvedl Barry Young, analytik ARC Advisory Group. „A protože poskytuje kontextové informace v reálném čase, zároveň pomáhá operátorům a ostatním zaměstnancům přijímat lepší rozhodnutí.“

Současně s bezpečnostními produkty Triconex Trident a Triconex General Purpose System nabízí Invensys vestavěnou komunikaci založenou na univerzální architektuře OPC, což zlepšuje propojení a spolupráci jednotlivých systémů. V novém modulu komunikačního rozhraní je vestavěn server OPC UA, který podporuje maximálně deset současně připojených klientů a jehož přínosem je vysoký výkon a bezpečný a spolehlivý přenos dat, alarmů a historických událostí v reálném čase. Architektura OPC UA poskytuje lepší možnosti propojení (které je navíc certifikováno), lepší spolehlivost, přístup chráněný firewally, přístup prostřednictvím sítě Internet a zkracuje dobu potřebnou ke konfiguraci díky integrovaným informacím a bezpečnostním modelům.

 (Invensys Operations Management)

Obr. 1. Obrazovka softwaru Triconex Safety View