Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Invensys automatizuje ropnou rafinerii v Rusku

Společnost Invensys Operations Management, dodavatel systémů řízení technologických procesů, softwaru a poradenských služeb pro průmyslová odvětví a infrastrukturu, dokončila první fázi rozsáhlého projektu automatizace pro rafinerii ropy v jajské oblasti města Kemerovo v Kuzbaské oblasti v Rusku. V souladu s podmínkami mnohamilionové smlouvy společnost Invensys jako hlavní poskytovatel automatizačních systémů dodala veškerá řídicí a bezpečnostní zařízení, včetně provozního měřicího vybavení, přístrojů pro analýzu procesů a ventilů. V rámci projektu byl nainstalován distribuovaný řídicí systém Foxboro®, systémy nouzového vypnutí Triconex®, měřicí zařízení a přístrojové vybavení Foxboro a také nové vizualizační a konfigurační nástroje Foxboro. Aplikační softwary pro distribuovaný řídicí systém, bezpečnostní systém a vizualizace byly vyvinuty v inženýrském středisku Invensys Operations Management v Bratislavě. Invensys zároveň zajistil kompletní instalaci, návrh, vývoj, podporu a školení u zákazníka. Během realizace projektu hrála společnost klíčovou roli při výběru dodavatelů a zhotovitelů, řídila dodavatelský řetězec a pomáhala zvyšovat efektivitu a transparentnost cenotvorby, přičemž cílem bylo optimalizovat celkové náklady na projekt.

Investorem této rafinerie je ruská obchodní společnost Nefte­Khim Service JSC, která na základě veřejné soutěže uskutečněné v roce 2009 vybrala firmu Invensys jako hlavního dodavatele automatizačních systémů. „Hledali jsme zkušeného partnera, který by nám pomohl eliminovat rizika, snížit náklady, urychlit uvedení do provozu a co nejdříve dosahovat zisku,“ uvedl Alexej Medveděv, ředitel oddělení IT společnosti NefteKhim Service JSC. „Invensys s námi spolupracoval ve všech fázích projektu jako kompetentní a odpovědný partner a generální dodavatel aplikovaných technických řešení a správce všech prací na projektu. Řešení Invensys nám umožní pokrýt rostoucí poptávku po benzinu a naftě v Kuzbaské oblasti bez kompromisů ohledně bezpečnosti, kvality a udržitelnosti.“

Společnost Invensys uspěla v soutěži díky široké nabídce otevřených technických řešení a více než stoletým zkušenostem s realizací velkých projektů pro velké i menší firmy. „V rámci tohoto projektu jsme šli dále, než je běžné v odběratelsko-dodavatelských vztazích. Byl to opravdu společný projekt, na němž pracovaly týmy z nejrůznějších oblastí, od studování optimálních technických řešení v přípravné fázi až po plnění náročných úkolů při dodávce, instalaci a uvedení rafinerie do provozu,“ uvedl Boris Muratov, generální ředitel společnosti Invensys v Rusku.

Rafinerie v Kemerovu v současném uspořádání dokáže zpracovat tři miliony tun ropy ročně. Po náběhu výroby bude ročně vyrábět více než 400 000 tun benzinu a 1,5 milionu tun nafty, díky čemuž pokryje více než 60 % spotřeby paliva v Kuzbaské oblasti severozápadní Sibiře. Úspěšná první etapa projektu umožní realizovat následující dvě, které rozšíří výrobní kapacity na šest milionů tun ropy ročně a pomohou dosáhnout až 93% výtěžnosti z ropy.

(Invensys Operations Management)

Obr. 1. Rafinerie ropy v městě Kemerovo v Rusku

Obr. 2. Velín rafinerie, která zpracovává až tři miliony tun ropy ročně