Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Intuitivní uživatelská rozhraní pro hladkou interakci člověk-stroj

Pro prodejní úspěch je v současné době důležitá rozmanitost funkcí stroje. Zvládne však uživatel jejich narůstající složitost? Uživatelsky přívětivá vizualizace je pro spokojenost zákazníka zásadní – ale k jejímu vytvoření potřebuje výrobce stroje správný nástroj.

 

Požadavky na moderní uživatelská rozhraní se v posledních několika letech značně změnily. Odborníci hovoří o „konzumním přístupu“ a míní tím, že uživatelé stále více počítají s podobnými funkcemi jako u spotřební elektroniky. Rozhodující je každodenní zkušenost s používáním chytrých telefonů nebo tabletů. Uživatelé očekávají mobilní přístup k aplikacím, intuitivní vedení uživatele a funkce, jako je ovládání gesty, multidotykové ovládání a vícejazyčnost. Pro provozovatele zařízení je zase obzvláště důležitá budoucnost jejich investic.

Řešení zní jednoduše: použití webových nástrojů a prostředí umožňuje vývoj vizua­lizačních aplikací, které všechny tyto požadavky splňují. HTML5, CSS a JavaScript ve front-endu i struktury klient–server pro distribuci obsahu se osvědčily. Jenže který výrobce strojů si může dovolit zaměstnávat kromě programátorů PLC také vývojáře webu a návrháře uživatelských rozhraní, aby své stroje vybavil profesionální webovou vizualizací? Pro tyto klienty Lenze nabízí řešení, které se snadno používá a poskytuje základ pro splnění požadavků uživatelů z hlediska uživatelsky přívětivé vizualizace.

 

Programování není třeba

Součástí řešení je EASY UI Designer (obr. 2), aplikace pro počítače s OS Windows, která obsahuje hotové ovládací a vizualizační prvky a také šablony pro kompletní stránky. Ovládací prvky mají různá provedení, lze je vložit do vizualizace přetažením a tam je propojit s proměnnými PLC. Výrobce stroje proto k vývoji rozhraní nepotřebuje speciálně vyškolené vývojáře webových aplikací.

V řídicí jednotce je vyžadován software FAST UI Runtime. V současnosti lze proto použít jen řídicí jednotky c520 a c550, které poskytují potřebný výpočetní výkon pro snadné zvládnutí vizualizace i logického řízení. Nabídka vhodných řídicích jednotek bude v budoucnu rozšiřována.

Výrobci strojů a zařízení (OEM) si mohou vybrat velikost, rozlišení a orientaci displeje. Webová vizualizace se vždy automaticky přizpůsobí aktuální velikosti obrazovky. V minulosti se při dodatečné montáži panelu mohlo stát, např. při instalaci panelů s větší úhlopříčkou a větším rozlišením, že se uživatelské rozhraní zobrazovalo pouze na části obrazovky. Tento problém již u webové vizua­lizace vytvořené v prostředí EASY UI Designer není. Responzivní vizualizační aplikace navíc umožňuje flexibilní využití mobilních zařízení, jako jsou tablety nebo chytré telefony, které se stále častěji používají i ve strojírenství.

 

Implementace přívětivá pro výrobce strojů

EASY UI Designer obsahuje několik šablon, např. pro správu uživatelů, propracovaný alarmový systém nebo správu receptur. Při jeho vývoji se Lenze spoléhá na odbornou podporu specialisty na UX design (User Experience Design). Dr. Julia Jürgensová, odbornice na použitelnost softwaru (usability), věnuje pozornost moderním snadno použitelným prvkům a šablonám stránek. Šablony jsou zároveň navrženy tak, aby je výrobci strojů (OEM) mohli rychle přizpůsobit své firemní identitě a svým potřebám. S vlastním logem, odpovídajícím barevným schématem a specifickými prvky v záhlaví a zápatí rozhraní, lze vizualizaci snadno individualizovat pro daný stroj a daného výrobce.

Lenze nyní nabízí řadu nástrojů pro podporu digitálního projektování a konstruování. Patří mezi ně EASY System Designer (ESD) pro vytvoření základní topologie stroje, PLC Designer pro automatizovanou tvorbu řídicího softwaru nebo EASY Product Finder (EPF), který zjednodušuje výběr komponent a plní funkci nákupního košíku. Dlouhodobou strategií firmy Lenze, výrobce automatizační techniky, je spojit tyto aplikace do jednoho řetězce nástrojů tak, aby se inženýrský proces projektování a konstruování stroje stal ještě efektivnějším. S využitím standardizovaných digitálních obálek AAS (Asset Administration Shell) lze potřebné informace pro související vizualizační projekt automaticky přenést z prostředí ESD do softwaru EASY UI Designer.

 

Závěr

Uživatelské rozhraní je tváří stroje pro zákazníka. Moderní a intuitivní vizualizace s vysokou úrovní uživatelské zkušenosti (UX) zajišťuje hladkou interakci mezi člověkem a strojem. Podporuje uživatele v osvojení si široké škály funkcí a v tom, aby byl schopen rychle zasáhnout v případě chyby. Výrobci strojů mohou tyto požadavky splnit přechodem na webové nástroje. Neměli by se však spokojit pouze s tím. Koneckonců profesionální UX design a integrace do nástrojů pro digitální projektování a konstruování, které umožňují dosáhnout vyšší efektivity vývoje, poskytují další výraznou přidanou hodnotu.

Lenze podporuje implementaci vizualizačních řešení zaměřených na uživatele. Základními prvky jsou webové architektury klient–server, parametrizovatelnost zobrazovaných rozhraní a knihovna připravených vizualizačních prvků navržených podle zásad použitelnosti.

 

(Lenze s. r. o.)

 

Pojmy: UI, UX a usability

UI, User Interface, je uživatelské rozhraní. Moderní uživatelská rozhraní jsou vytvářena metodami UXD, User Experience Design. UX, uživatelská zkušenost, někdy doslovně překládáno jako uživatelský zážitek nebo prožitek, je širší pojem než uživatelské rozhraní. UXD znamená tvorbu takových aplikací, s nimiž budou mít uživatelé dobré zkušenosti: nejen že to budou aplikace s přitažlivým a přehledným designem, ale též umožní efektivní interakce s uživatelem, aby se snadno a rychle dostal k tomu, co potřebuje. Zkráceně lze říci, že software dobře navržený z hlediska UX bude takový software, s nímž bude uživatel spokojený. Pojem UX bývá používán i ve spojitosti s jednotlivými výrobky nebo službami.

S uživatelskou zkušeností souvisí i usability, použitelnost, definovaná jako míra, do které může být produkt používán konkrétními uživateli, aby efektivně a uspokojivě dosáhli stanovených cílů v daném kontextu užití. Kromě UX tedy zahrnuje také to, jak složité je pro uživatele zvládnout základní úkoly při prvním setkání s programem, jak rychle je schopen plnit zadané úlohy, zda mu systém pomáhá vyvarovat se chyb, zvláště závažných, a zda ho vede při jejich řešení.

(Bk)

 

 

Obr. 1. Ovládací panel je „tváří stroje“; rozhodující pro obsluhu je snadné a přívětivé ovládání stále komplexnějších funkcí stroje

Obr. 2. Vizualizační aplikaci může výrobce stroje vytvořit bez hlubší znalosti programování v prostředí EASY UI Designer