Aktuální vydání

celé číslo

06

2020

Automatizace v potravinářství a farmacii

celé číslo

Intools – Centum CS 3000: smlouva o integraci podepsána

číslo 11/2004

Intools – Centum CS 3000: smlouva o integraci podepsána

Společnost Yokogawa Electric Corporation a divize The Process, Power and Marine firmy Intergraph Corporation podepsaly smlouvu, na jejímž základě budou společně pracovat na vývoji rozhraní mezi distribuovaným řídicím systémem Centum CS 3000 R3 (Yokogawa) a softwarem Intools (Intergraph), určeným pro projektování, inženýrink a udržování provozní dokumentace automatizovaných systémů. Rozhraní umožní pomocí Intools automaticky konfigurovat vstupy a výstupy (I/O) systému Centum CS 3000. To významně urychlí oživování celého zařízení a omezí možnost výskytu chyb při převodu dat mezi oběma systémy.

Integrace Intools a Centum CS 3000 urychluje konfiguraci I/O u nových i již existujících provozů. U nových provozů si uživatelé nejprve stáhnou z webu do databáze Intools specifikace I/O karet systému Centum CS 3000 a popisy dostupných provozních přístrojů. Potom lze Intools použít pro návrh systému, včetně přiřazování proměnných řídicího systému I/O kanálům, vytvoření regulačních smyček a elektrického propojení a vykonání dalších s tím souvisejících prací. Bez jakékoliv manipulace s daty jsou informace o I/O a provozních přístrojích nahrány do Centum CS 3000. U již existujících provozů lze informace o I/O a provozních přístrojích přenést z Centum CS 3000 do Intools. Další práce je stejná jako u nového provozu: Intools lze využít pro návrh a údržbu konfigurace I/O Centum CS 3000.

(Bk)

Inzerce zpět