Aktuální vydání

celé číslo

10

2021

Automatizace v elektrárnách a teplárnách, obnovitelné zdroje, distribuce elektřiny a tepla

Bezdotykové měření teploty, měření spotřeby elektřiny a tepla

celé číslo

Internet věcí v konkrétních projektech na konferenci IoT Platform Meetup

„Výstupem IoT je vždy služba, vstupem jsou data. Z dat vytvoříme informaci a informaci změníme na službu.“ Takto na konferenci IoT Platform Meetup vyjádřil podstatu internetu věcí Pavel Hrabina z HP Enterprise. Na základě této vize využívá HP internet věcí např. při automatickém zapínání a vypínání veřejného osvětlení podle měřené intenzity světla. Dalším příkladem je vyprazdňování odpadkových košů podle informací o jejich naplnění nebo stanovování cen za parkování podle zjištěné obsazenosti parkovišť.

Plejáda podobných projektů a různých platforem pro internet věcí byla v sále zaplněném posluchači představena na konferenci IoT Platform Meetup konané 2. února v Praze. Základem internetu věcí je vzájemná komunikace různorodých zařízení a o tu se postará síť Sigfox od firmy Simplecell, která uvedenou akci uspořádala.

Co dokáže platforma SAP Leonardo, názorně ukázal přednášející z firmy SAP na referenci ze společnosti Hagleitner, dodavatele hygienických potřeb. Tato firma získává od svých zákazníků okamžité informace o tom, že jim docházejí mýdla, toaletní papír a jiné prostředky, a ihned je dodá. Platformu SAP Leonardo také využívá výrobce motorek Harley-Davidson. Zákazník si podle svého přání nakonfiguruje motorku (k dispozici má až osm tisíc různých modelů) a firma je schopna mu ji vyrobit již za šest hodin.

Cloud of Things je název platformy, kterou na setkání IoT Platform Meetup představila společnost Deutsche Telekom. Uživatelé mohou pomocí speciální mobilní ústředny načítat data ze strojů a zařízení a posílat je do cloudového úložiště. K monitorování teploty a tlaku páry využívá platformu Cloud of Things výrobce vyvíječů páry Certuss, zatímco společnost Hubtex díky ní modernizovala svou výrobu vysokozdvižných vozíků.

Společnost GE vyvinula platformu Predix, již využívá při výrobě leteckých motorů v závodě GE Aviation Czech. Při vypracovávání návrhu leteckého motoru je vytvořeno tzv. digitální dvojče a jsou shromážděny sady dat k jeho výrobě. O motoru se pak vytvoří digitální záznamník (Digital Build Book) a ten slouží ke sledování kvality za provozu, údržby a servisu. Dalším záměrem je shromažďovat a vyhodnocovat data mapující, v jakých podmínkách motor pracuje (teplotu, vibrace, nadmořskou výšku), a dále data z jeho výroby (data ze strojů CNC, ze systémů MES).

Internet věcí se často uplatňuje při sledování spotřeby energie a síť Sigfox umožňuje zapojit do systémů správy hospodaření s energiemi (energetického managementu) velké množství strojů a zařízení, jak na konferenci demonstrovaly společnosti Energ­fis a Insight Partners.

Microsoft vyvinul Azure IoT Reference Architecture a po síti SigFox přenáší data z připojených zařízení do cloudu Microsoft Azure, kde jsou analyzována a vyhodnocována. Firma Oracle se zase zaměřuje na automatizaci procesů a vývoj preventivní a prediktivní diagnostiky. Je-li např. podle získaných dat zjištěn poruchový stav, je z cloudu vydán požadavek na servis a je přivolán technik.

Posluchači se na IoT Platform Meetup seznámili také s tím, jak systém IBM Watson IoT Platform využívá k prediktivním a kognitivním analýzám různé informace, které získává ze zapojených zařízení, sítí a ústředen, či jak jsou prostřednictvím sítě Sigfox přenášena data ve vizualizačních projektech společnosti mySCADA nebo v dispečerských systémech firmy QLine. Společnosti Sensolus, zabývající se sledováním zařízení pomocí jednoduchých senzorů, se síť SigFox dobře osvědčuje např. při sledování a dálkové diagnostice instalovaných baterií a akumulátorů.

(ev)

Obr. 1. Živa atmosfera na konferenci IoT Platform Meetup