Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Interkama Asia součástí podzimních veletrhů v Šanghaji

číslo 5/2005

Interkama Asia součástí podzimních veletrhů v Šanghaji

Veletržní správa Deutsche Messe AG z Hannoveru a její čínská dceřiná společnost Hannover Fairs China uspořádají v rámci podzimních technických veletrhů v Šanghaji od 28. listopadu do 1. prosince 2005 poprvé také veletrh techniky pro řízení spojitých technologických procesů Interkama Asia. Z pohledu rostoucího významu tzv. hybridních aplikačních oblastí, kde se spolu prolínají spojité a nespojité technologické procesy a jejich automatizace, a současného i očekávaného růstu asijského a zejména čínského trhu s automatizační technikou Interkama Asia v Šanghaji logicky doplní současný veletrh automatizace nespojitých výrob Factory Automation Asia. Koncepci osvědčenou při hannoverském průmyslovém veletrhu v roce 2004, kdy se poprvé společně konaly odborné veletrhy Factory Automation a Interkama+, realizuje veletržní správa Deutsche Messe AG nyní i pro oblast jihovýchodní Asie, s předpokladem každoročního opakování. Souběžně s veletrhy Interkama Asia a Factory Automation Asia se v Šanghaji na podzim uskuteční také odborný veletrh dopravní techniky a logisticky CeMat Asia, všestranně zaměřený veletrh techniky pohonů PTC Asia a veletrh energetiky a techniky se vztahem k životnímu prostředí Energy Asia. Celkem se v sedmi veletržních halách očekává více než 1 400 vystavovatelů a přes 50 000 návštěvníků. Aktuální informace jsou k dispozici na http://www.hannovermesseworldwide.com

(ed)