Aktuální vydání

celé číslo

08

2020

Mozaika novinek a informací

Restart ekonomiky

celé číslo

Interiérové snímače a ovladače REGMET

Firma REGMET, s. r. o., působí na trhu s přístroji pro oblast měřicí a regulační tech­niky od roku 1996. Za dobu své existence se stala jedním z nejdůležitějších výrobců komponent především v oboru měření teplo­ty. Hlavní částí výrobního programu společ­nosti je výroba snímačů teploty, elektronických termostatů a převodníků. V souvislosti se současným trendem snižování energetic­ké náročnosti budov se již několik let spo­lečnost zaměřuje na vývoj a výrobu přístrojů vhodných pro integraci do systémů IRC (In­dividual Room Control), které se stávají běž­nou součástí ovládání technických zařízení budov. Tyto systémy, nazývané též „chytrý dům“ nebo „inteligentní elektroinstalace“, optimalizují provoz použitých technických zařízení v souladu s potřebami a požadavky jednotlivých uživatelů.

 
Sortiment výrobků z oblasti domácí auto­matizace zahrnuje snímače teploty, vlhkos­ti a intenzity osvětlení i ovladače a moduly vzdálených vstupů a výstupů. Tyto přístroje jsou určeny pro systémy se sériovou linkou RS-485 s komunikačním protokolem Modbus RTU. Část přístrojů ze sortimentu Regmet podporuje i protokol Arion firmy Amit. Spe­cifickými rysy konstrukce interiérových snímačů a ovladačů je jejich modulárnost a univerzálnost. V současné době společnost nabízí tyto přístroje v designových provede­ních pro elektroinstalační prvky ABB (např. Tango, Time, Element, Swing, Neo), Legrand (např. Valena, Cariva, Céliane, Niloé), BTicino (např. Light, Light Tech, Axolute, Living), Merten (např. M-plan, M-Smart, Artec/Antique), Schneider Electric (např. Unica Basic, Top, Colours, Anya), Efapel (např. Logus90), Jung (např. A500, AS500, LS990, CD500), Vimar (např. Plana), Schrack (např. Visio45), Eaton (dříve Moeller; např. Niko) a Gira (např. E22, System55). V těchto provedeních firma Regmet dodává nejen sní­mače a ovladače komunikující prostřednic­tvím linky RS-485, ale i od­porové snímače nebo snímače s normalizovanými proudový­mi nebo napěťovými signály. Jednotlivé produktové řady jsou v tab. 1.
 
K dispozici je i ovladač se zabudovanými snímači teplo­ty, relativní vlhkosti a intenzi­ty osvětlení, který je osazen dotykovým displejem. Vyrá­bí se v provedení BTicino Li­ving (typ DTHM2; obr. 2). Funkce přístroje mohou být rozšířeny o vstupy pro exter­ní snímač teploty (např. pro podlahová topení), snímač atmosférického tlaku, o PIR snímač pohybu a snímač koncentrace CO2. Přístroj je vyba­ven podsvíceným grafickým displejem s do­tykovým panelem. Pomocí dotykového dis­pleje nebo nadřazeného systému lze nastavit požadované hodnoty, popř. korigovat všech­ny měřené veličiny, volit různé režimy, ovlá­dat např. žaluzie nebo okruhy osvětlení apod. Přístroj je vybaven jedním univerzálním di­gitálním vstupem a jedním univerzálním di­gitálním výstupem s možností modulace šíř­kou pulzu (PWM).
 
Kromě dodávek standardního sortimentu poskytuje firma některým svým odběratelům i zakázkové verze, např. displejové části ovla­dačů, což umožňuje přístroje v uvedených provedeních použít i pro jiné typy řídicích systémů a sběrnic. Dlouhodobá spolupráce v této oblasti se rozvinula především s firmou Teco, která svým zákazníkům nabízí systém pro ovládání technických zařízení budov na bázi řídicího systému Foxtrot.
 
Sortiment rozšiřujících modulů vzdále­ných vstupů a výstupů v současné době tvo­ří tyto moduly:
  • M-DI8 pro osm digitálních vstupů,
  • M-DO8 pro osm digitálních výstupů,
  • M-DI3/DO5 pro tři digitální vstupy a pět digitálních výstupů,
  • M-AI4 pro čtyři analogové vstupy,
  • M-3CV pro ovládání třícestných ventilů.
V prvním pololetí letošního roku bude na trh uveden modul analogových výstupů. Všechny typy I/O modulů jsou určeny k osa­zení na lištu DIN TS35.
 
Firmou zvolené provedení interiérových ovladačů poskytuje možnost jejich případného použití i v dalších designových verzích. V tom­to případě je třeba posoudit vhodnost mecha­nické konstrukce daného typu pro zabudování potřebné elektroniky. Výrobce proto doporuču­je dotázat se na požadovanou verzi a uvažovaný design. Podrobnější informace o sortimentu in­teriérových snímačů a ovladačů najdou zájem­ci na firemních stránkách společnosti Regmet: www.regmet.cz.
(REGMET, s. r. o.)
 
Obr. 1. Ovladač AMD se snímačem teploty a HTM1 s grafickým displejem a zabudovaným sníma­čem teploty a relativní vlhkosti
Obr. 2. Ovladač DTHM2 se zabudovanými snímači teploty, relativní vlhkosti a intenzity osvětlení a s dotykovým displejem
 
Tab. 1. Přehled interiérových snímačů a ovladačů firmy Regmet