Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Intenzivní standardizace mikrosystémové techniky

Kdo stanoví normu, vytvoří trh. To platí především pro interdisciplinární technické obory, jakým je i mikrosystémová technika. Vzhledem k rychle rostoucímu trhu všech druhů mikrosystémových součástek rostou požadavky na odpovídající mezinárodní normy a specifikace. Jak ukazují nejnovější projekty nového výboru IEC pro mikroelektromechanické systémy, požaduje průmysl stále častěji normované postupy pro zkoušky materiálů a spolehlivosti, ale i standardy pro jmenovité hodnoty a charakteristiky konkrétních součástí. Vytvořením tohoto nového výboru budou požadavky trhu na normování plněny efektivně a na základě znalostí mnoha expertů. Zatím byly v tomto oboru zveřejněny tři oddíly normy IEC 62047. Díl 1 (IEC 62047-1:2005) stanovuje pojmy a definice, díl 2 (IEC 62047-2:2006) metody zkoušení pro namáhání tenkovrstvých materiálů v tahu a díl 3 (IEC 62047-3:2006) popisuje tenkovrstvou standardní sondu pro zkoušky namáhání tenkovrstvých materiálů v tahu. Celkem bude mít norma jedenáct dílů, které budou zveřejňovány postupně. Podle zprávy svazu německých elektrotechniků VDE se v mezinárodní komisi IEC na vytváření norem pro mikrosystémovou techniku podílejí především odborníci z Dálného východu. Vzhledem k velkému hospodářskému významu mikrosystémové techniky pro Německo je však aktivní účast ze strany německých odborníků potřebná. Německý ústav pro normy DIN vytvořil společně se svazem VDE komisi DKE (Deutsche Kommission Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik), v níž na normách společně pracují odborníci z výzkumných ústavů a průmyslu. Komise nyní hledá další odborníky, kteří by se uplatnili při vytváření mezinárodních norem v oboru mikrosystémové techniky.
(ev)