Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Intelluton rozšiřuje e-Manufacturing o platformu iHistorian

číslo 3/2002

Intelluton rozšiřuje e-Manufacturing o platformu iHistorian

Systém e-Manufacturing je prvním plně integrovaným řešením softwaru pro průmyslovou automatizaci vybudovaným na základě objektově orientované technologie. Jeho cílem je realizovat důsledně elektronizovaný systém řízení chodu závodu – tzv. e-Manufacturing. Proto firma Intellution vytvořila otevřenou platformu Intellution DynamicsTM, umožňující podle potřeb každého z uživatelů jednoduše integrovat software z produkce firmy Intellution, ale i třetích stran. V současné době jsou základními komponentami systému Intellution Dynamics:

  • iFIX SCADA pro sběr dat,
  • iFIX HMI pro vizualizaci,
  • iWEB pro webové řešení,
  • iBATCH pro řízení dávkových procesů,
  • VisiconX pro integraci technologických a provozních údajů pro manažerskou úroveň řízení,
  • iDownTime pro analýzu úzkých míst ve výrobě, prostojů, využití strojů apod.

Obr. 1.

iHistorian jako společná platforma

Systém iHistorian je nová komponenta, která v konceptu e-Manufacturing představuje univerzální datový portál pro práci s technologickými údaji, snímanými v omezeném počtu a v krátkých časových intervalech z výrobních zařízení, i s velkými objemy „pomalých“ výrobních údajů, pocházejících z několika provozů anebo závodů. Distribuovaný systém iHistorian obsahuje nástroje pro (obr. 1):

  • sběr a archivaci dat,
  • analýzu dat,
  • správu systému.

Nástroje pro sběr dat mají podobu lokálních sběračů, připravujících data pro centrální server (komprimace, doplnění časových značek atd.), a serverů iHistorian, podporujících rozšiřitelný rozsah sběru dat od 100 po 100 000 veličin na server i více (při použití dalších serverů) s integrovanou podporou elektronického podpisu ve smyslu doporučení FDA-21 CFR, část 11.

Nástroje pro analýzu dat jsou uspořádány ve snadno dostupných a jednoduše použitelných sadách, navržených podle firemní koncepce tzv. Plant Intelligence.

Pro správu (administraci) systému nabízí iHistorian komfortní nástroje k použití v místě aplikace i pro přístup na dálku prostřednictvím internetu (obr. 1). K základním funkcím patří spuštění a zastavení sběru dat, sledování výkonnosti, výstrah a systémových zpráv, uskutečňování změn on-line apod.

Výkonnost, rozšiřitelnost aplikací, cena

Systém iHistorian nabízí uživatelům především podporu malých (100 bodů) a rozsáhlých projektů (100 000 bodů na server) i většího počtu datových serverů; rychlý sběr i rychlé poskytování dat (20 000 údajů za sekundu), časové rozlišení údajů 1 ms; jednoduché konfigurování s využitím webových nástrojů (tzv. tenký klient), těsnou integraci s ostatními komponentami systému e-Manufacturing aj.

Systém iHistorian je cenově výhodný pro aplikace malého (100 až 300 bodů) a velkého rozsahu (100 000 bodů a více). Může sbírat údaje z výroby i samostatně, avšak největší efekt přináší ve spolupráci s ostatními komponentami systému Intellution Dynamics.

Ing. Patrik Izakovič, UNIS Slovensko s. r. o.
(unis@unisslovensko.sk)
Ing. Miroslav Behúň, Termoreg s. r. o.
(termoreg@nextra.sk)

UNIS
Jundrovská 33
624 00 Brno
tel.: 05/41 51 51 11
fax: 05/41 21 03 61
e-mail: unis@unis.cz
http://www.unis.cz

Inzerce zpět