Aktuální vydání

celé číslo

05

2021

Perspektivy automatizace, umělá inteligence v automatizaci; prostředky automatizace v době lockdownu
celé číslo

Inteligentní systémy pro praxi

Automa 8/2000

-sk-

Inteligentní systémy pro praxi

Konference Inteligentní systémy pro praxi s podtitulkem fuzzy logika, neuronové sítě, pravidlové expertní systémy se uskuteční v Luhačovicích ve dnech 25. až 26. října. 2000. Je to již pátý ročník akce koncipované především jako pracovní setkání dodavatelů a uživatelů produktů využívajících principy inteligentních systémů jak u technických soustav, tak v aplikacích mimo průmyslovou sféru.

Zkušenost ukazuje, že produkty založené na principech umělé inteligence umožňují dosáhnout úspěchu při řízení obtížně identifikovatelných technických soustav pracujících v podmínkách výrazně se měnících v čase. Kromě technických aplikací se rychle rozvíjejí i aplikace inteligentních systémů v mnoha netechnických oblastech, např. v plánovacích procesech, při řízení dodavatelských řetězců, v bankovnictví, při obchodování s akciemi apod. Aplikace inteligentních systémů umožňuje za pomoci expertních postupů lidského rozhodování úspěšně řešit úlohy, jež dosud byly považovány za v podstatě nealgoritmizovatelné.

Konference je určena zejména koncovým uživatelům z výrobní sféry, projektantům a programátorům dodavatelských firem, vývojovým pracovníkům, konstruktérům a programátorům, učitelům, doktorandům a studentům vysokých škol, vědeckým a výzkumným pracovníkům a pracovníkům zodpovědným za návrhy koncepcí zejména v oborech energetiky, chemie, trasových staveb, ekologie, tepelných procesů, skladových a dopravních systémů, databázových a expertních systémů plánování a rozhodování apod.

Hlavními tématy budou řízení technických soustav a výrobních uzlů, plánování a řízení výroby, netechnické aplikace, aplikační nástroje a modelování a simulace soustav.

Mimo hlavní program konference se uskuteční prezentace hardwarových a softwarových produktů předních firem působících v dané oblasti na českém trhu.

Odborným garantem konference je
Ing. Ladislav Šmejkal, CSc.

a pořadatelem agentura AD&M
Ing. Petra Adamová
Urxova 470, 708 00 Ostrava-Poruba
tel./fax: 069/691 99 77
e-mail: petra.adamova@seznam.cz, smejkal@automatizace.cz