Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Inteligentní logický modul SmartLogic

číslo 3/2002

Inteligentní logický modul SmartLogic

Obr. 1.

Inteligentní logický modul SmartLogic je malý autonomní řídicí systém pro decentrální řízení. Pomocí něj mohou být řízeny např. jednotlivé moduly dopravníkových zařízení. Umožňuje snadno uvádět zařízení do provozu, protože mechanismy je možné nastavovat, aniž by bylo zapojeno centrální řízení (PLC, IPC). Další výhoda spočívá v tom, že v případě poruchy během provozu se zastaví pouze tomu odpovídající technologická část zařízení, a ne celý pracovní proces. SmartLogic funguje v autonomním provozu ( stand-alone) stejně jako v systému řízení s PLC a se sběrnicí AS-i. SmartLogic je určen pro montáž do rozvodných skříní.

Výhody decentrálního řízení spočívají v nezávislosti, tzn. v přímém zpracování signálu bez vlivu doby přenosu po sběrnici a doby cyklu PLC, a v rozšiřitelnosti – tzn. že pomocí AS-i je možné propojit síť většího počtu modulů SmartLogic. Přitom lze systém kdykoliv rozšířit připojením dalších modulů na AS-i.

Kromě modulu 4E/AS-AS-i-slave podle profilu S7.2 je nově k dispozici modul čtyř přídavných rychlých vstupů pro připojení inkrementálních rotačních snímačů. Rychlou detekci zajišťuje integrovaný čítač, aniž by tím byla zatížena sběrnice. Signály lze zpracovat přímo v modulu pomocí softwarových stavebnicových modulů. SmartLogic je volně programovatelný jako klasický PLC podle IEC 61131-3 s použitím softwaru Ecolog Asi System firmy ifm electronic, který umožňuje realizovat volné uspořádání polohovacího modulu, vačkových mechanismů, logických hradel apod.

Tab. 1. Technické údaje

AS-i-slave 1 Proudová zatížitelnost každého výstupu 1 A
Profil AS-i podle specifikace 2.0 S7.2F Proudová zatížitelnost každého modulu 2 A
Napájecí napětí 20 až 30 V DC Výstupní signál 0 až 10 V
Rychlé vstupy 4 Rozlišení 8 b
Vstupní frekvence 200 kHz Paměť programu 8 kB
Digitální vstupy 4 Paměť dat 32 kB
Digitální výstupy 4 Stupeň krytí IP20

Díky integrovanému mikroprocesoru jsou vstupy a výstupy vyvázány z dob sběrnicového cyklu. Proto mohou být realizována přímá slučování signálů a inkrementální rotační snímače lze připojit přímo. Logická sloučení jsou programovatelná uživatelem. Tak mohou být programovány doby cyklu, čítače, booleovské funkce atd. „Distribuovaná inteligence“ znamená to, že nezávisle na hlavním řídicím modulu jsou pomocí většího počtu softwarových modulů řízeny agregáty, jako např. motory nebo dopravníky. Integrované sériové rozhraní umožňuje připojit PC nebo decentrální ovládací a signalizační přístroje (HMI). V důsledku toho mohou být v libovolných místech v síti AS-i zobrazovány návody pro obsluhu, signalizována chybová hlášení atd. Pro napájení měřicích přístrojů, elektronických regulátorů, měničů apod. je trvale k dispozici napěťový výstup.

(ifm electronic)

ifm ELECTRONIC s. r. o.
U Křížku 571
252 43 Průhonice
tel.: 02/67 99 02 11
fax: 02/67 75 01 80
e-mail: info.cz@ifm-electronic.com
www.ifm-electronic.cz

Inzerce zpět