Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Inteligentní kamery

Přehled trhu v časopise Automa slouží čtenářům k rychlé orientaci v nabídce výrobků na trhu. Zde jsou představeny kompaktní kamery s vestavěným počítačem, který provádí vyhodnocení obrazu. Kamera nemusí být při provádění inspekce připojena k jinému výpočetnímu systému. Není-li kamera zcela volně programovatelná v běžném programovacím jazyce a využívá vestavěné programové nástroje, jsou tyto nástroje univerzální, parametrizovatelné a lze je sestavovat do sekvencí, kombinovat a využívat výstupy jednoho nástroje k parametrizaci jiného. Dle výsledků inspekce lze nastavovat digitální výstupy, případně předávat výsledky přes komunikační rozhraní. Do přehledu nejsou zahrnuty tzv. videosenzory, jejichž použití je omezeno na jednu třídu úloh.